Hautekiet maakt komaf met Kafkaiaanse toestanden

le jeudi 25 février 2016 10:30 Belga

Het Radio 1-programma Hautekiet heeft met "Komaf met Kafka" een aantal vereenvoudigingen in de Belgische en Vlaamse administratie verwezenlijkt. Meer digitalisering om minder administratieve rompslomp te genereren zijn de uitkomst.

Presentator Jan Hautekiet stelde donderdag de verwezenlijkingen - De Kafka Konventie - voor in de Lokettenzaal van het Vlaams Parlement in aanwezigheid van Vlaamse en federale politici. Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block zei dat het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen er ten laatste komt op 1 januari volgend jaar. Tegen eind 2018 komt er voor elke patiënt een elektronisch patiëntendossier. Het papieren voorschrift verdwijnt en ook de kleefbriefjes van de mutualiteit worden afgeschaft. Staatssecretaris voor onder andere Armoedebestrijding en Personen met een beperking Elke Sleurs gaf te kennen dat mensen met een beperking vanaf midden april in één beweging een aanvraag kunnen doen voor een uitkering, een parkeerkaart en een verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Ze krijgen ook een nieuwe parkeerkaart waarbij de geldigheid makkelijk te controleren is en misbruik uitgesloten wordt. Bovendien krijgen ze eveneens vanaf april een budget op maat waarvan ze zelf kunnen bepalen aan welk soort zorg ze dat besteden. Sleurs liet in een persbericht nog weten dat de Dienst Alimenatievorderingen (DAVO) digitaal toegankelijk zal worden vanaf volgende maand. Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken kon natuurlijk niet ontbreken. Hij kondigde aan dat het attest voor btw-verlaging bij renovatie van een woning wordt geschrapt en dat de overdracht van een nummerplaat na een overlijden gemakkelijker wordt. Minister van Justitie Koen Geens maakte bekend dat de wettelijke regeling voor de 100.000 wilsonbekwamen eenvoudiger wordt. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts beloofde om de aanvraag van een rijbewijs te vereenvoudigen: wie slaagt moet niet twee maar slechts één keer naar het gemeentehuis. Zijn Vlaamse collega Annemie Turtelboom zei dat er tegen 2018 een woningpas komt. Dat wordt een unieke digitale kluis die alle attesten van een woning bundelt. Burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne liet op Radio 1 verstaan dat de inwoners van Kortrijk vanaf volgende maand in totaal zo'n 17 documenten online kunnen opvragen en afgeleverd krijgen. Dat zou goed zijn voor zo'n 30.000 verplaatsingen minder per jaar. Ook de studietoelagen worden aangepakt. De automatische toekenning van studietoelagen wordt mogelijk tegen 2018. Spoorwegmaatschappij NMBS kondigde ten slotte aan dat treinreizigers met een gewoon biljet vanaf volgend jaar hun reis zullen kunnen onderbreken. (BIN, ALG, SDE, VOC, nl)