Geens houdt vast aan drempel voor internering

le mardi 01 mars 2016 11:56 Metro

Minister van Justitie Koen Geens blijft erbij dat internering niet langer mogelijk mag zijn voor mensen met een geestesstoornis die slechts een licht misdrijf hebben gepleegd. Het College van Procureurs-generaal waarschuwde vorige week voor straffeloosheid door de manier waarop Geens dat wil regelen, maar de minister houdt voet bij stuk. Het college gaf vorige week een negatief advies aan het wetsontwerp Potpourri III van minister Geens, omdat straffeloosheid dreigde voor zaken die buiten het nieuwe toepassingsgebied voor internering zouden vallen. Ze wezen onder meer op financiële, fiscale en vermogensdelicten, maar ook in kleinere zaken waarbij de verdediging aanvoert dat de beklaagde geestesziek is.

Geens is echter niet van plan te morrelen aan zijn plan om internering te beperken tot misdrijven waarbij de fysieke of psychische integriteit aangetast of bedreigd is. Het toepassingsgebied is nog steeds zeer ruim, drukte hij de Kamercommissie Justitie op het hart. “Ontzettend veel misdrijven vallen onder deze categorie”, aldus de minister, die vermoedt dat zijn drempel tien tot vijftien procent minder interneringen zou opleveren.

Ook uit rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt bovendien dat mineure feiten niet mogen leiden tot internering, aangezien dat een erg ingrijpende maatregel is, vervolgde Geens. Hij merkte ook op dat geestesgestoorden “in de regel” niet de mensen zijn die intellectuele misdrijven zoals fiscale of vermogensdelicten plegen. Psychopaten of narcisten, die dat bijvoorbeeld wel zouden kunnen, handelen volgens Geens dan weer met oordelingsvermogen en zijn dus gewoon schuldig.

Tot slot sprak Geens tegen dat het “de internering of de vrijspraak” is. “Er zijn andere mogelijkheden”, zei de minister, die daarbij ook verwees naar de optie van verminderde toerekeningsvatbaarheid zoals ze dat in Nederland kennen. Daar kan de rechter een vrijheidsstraf én internering opleggen. Een systeem dat Geens in een latere fase ook in ons land hoopt in te voeren.

Geens hoopt met name een soort “internering met beperkte duur” in te voeren in kader van het nieuwe strafwetboek waar hij aan werkt. Het zou dan gaan om een beperkte internering die als straf wordt beschouwd en waarbij mensen betere zorg zouden krijgen. “Voor mensen die onder de drempel vallen zouden er dan meer aangepaste maatregelen mogelijk zijn”, besloot hij.