Nieuwe maatregelen in strijd tegen terrorisme

le samedi 12 mars 2016 14:22 HBVL


De ministerraad heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen terrorisme. Voorbereidende handelingen op een aanslag en aanzetten tot afreizen naar het buitenland worden strafbaar.

Onder voorbereidende handelingen verstaat men volgens minister Koen Geens o.a. het inwinnen van informatie over het doelwit, huren van auto's of het aankopen van telefoonkaarten.

Daarnaast zette de ministerraad in tweede lezing het licht op groen voor het wetsontwerp om 24 uur per dag over te kunnen gaan tot huiszoekingen en aanhoudingen in het kader van terrorisme en zwaar banditisme, dat de bijzondere opsporingsmethoden uitbreidt om illegale wapenhandel tegen te gaan en dat een gemeenschappelijke databank opricht met informatie over de foreign terrorist fighters. (b)