Nachtelijke huiszoekingen in strijd tegen terrorisme

le mercredi 30 mars 2016 11:31 Het Belang van Limburg

Het was in een zwaarbeveiligde Kamer dat de commissie Terrorisme gisteren bijeenkwam. Voor het hele land geldt het dreigingsniveau 3, maar voor het Parlement is dat niveau 4 omdat uit het terreuronderzoek blijkt dat Kamer en Senaat een mogelijk doelwit zijn.

De commissie Terrorisme kwam bijeen om een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens te bespreken met drie nieuwe maatregelen die de strijd tegen het terrorisme moeten vergemakkelijken. Ze werden na een lange discussie uiteindelijk allemaal bij eenparigheid van stemmen, dus ook door de oppositie, goedgekeurd.

Nieuwe databank

Zo worden nachtelijke huiszoekingen mogelijk. Nu kan dat niet tussen 21 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Ook zal het gebruik van telefoontaps mogelijk worden in dossiers van illegale wapenhandel. En er komt een nieuwe databank waarin men alle Syriëstrijders wil oplijsten.

Over die databank was er wel het een en het ander te doen. Volgens de oppositie is de databank niet nodig omdat er al heel veel databanken zijn. Het probleem is dat ze niet altijd even goed functioneren en er problemen zijn met de uitwisseling van gegevens.

Dat laatste bleek ook tijdens de bijeenkomst van de commissie P en I. Dat is de parlementaire commissie die de Vaste Comités P en I - die toezien op de werking van de politie- en inlichtingendiensten - begeleidt. De commissie P en I kwam net voor de commissie Terrorisme bijeen achter gesloten deuren. Maar tijdens de vergadering van de commissie Terrorisme kon men toch horen wat er gezegd was in de commissie P en I. Bijvoorbeeld dat de Vaste Comités P en I vernietigend zijn over de technische capaciteiten bij de politie en de veiligheidsdiensten om de gegevensbanken te beheren.

Emotionele Koen Geens

Minister van Justitie Koen Geens bevestigde dat er wat problemen zijn. Maar een emotionele Geens was het niet eens met de kritiek dat onze politie- en justitiediensten over de hele lijn zouden falen - kritiek die in het buitenland wel vaker te horen is en nu in eigen land wordt overgenomen. “We moeten niet meehuilen met de wolven”, aldus Koen Geens.

Om nog even terug te komen op de Vaste Comités P en I, die starten voorlopig geen onderzoek naar de aanslagen in Brussel. Omdat er een parlementaire onderzoekscommissie komt. Die kan de twee Vaste Comités nog altijd vragen om speciale onderzoeken te doen.

Eric DONCKIER