'Een vergeten handtekening is essentieel, geen procedurefout'

le dimanche 31 janvier 2016 20:48 De Standaard Online
Minister van Justitie Koen Geens noemt de vrijlating van Vlaams parlementslid Christian Van Eyken uitdrukkelijk geen procedurefout. Dat zei hij vanmiddag in VTM NIEUWS. "Dit is niet echt een procedurefout. Dit is essentieel. Een vrijheidsberoving moet ondertekend zijn", zei Geens.

Luk Hennart, de voorzitter van de Brusselse franstalige rechtbank van eerste aanleg, weigerde de onderzoeksrechter die de handtekening vergat te sanctioneren. Volgens Hennart was de vergetelheid een logisch gevolg van het personeelsgebrek bij Justitie.

De sneer van Hennart, die de procedurefout toeschrijft aan personeelsgebrek, vindt Geens onheus. 'Ik heb alles wat ik gedaan om de rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel voldoende personeel te geven. Brussel is zeer goed bedeeld. Alle posities voor magistraten zijn ingevuld. Voor het griffiepersoneel loopt het moeilijker omdat er weinig tweetalige kandidaten zijn. Maar meneer Hennart weet ook hoe de wereld in elkaar zit.'

Volgens Geens deed Hennart zijn uitspraken om hem uit te dagen. 'En door hierop te reageren geef ik hem nog meer aandacht. Maar ik wil dat iedereen weet dat dit niets te maken heeft met een personeelstekort. Dit is niet de fout van een ondergeschikte of een gebrek aan personeel.'

'Ik wil niet zeggen dat dit opzettelijk is, ik denk dat de magistraat ter goeder trouw heeft gehandeld. Dit is een menselijke fout die iedereen misschien een keer in zijn leven maakt, maar met zware gevolgen.'

De procedures aanpassen zodat een vergeten handtekening niet tot een vrijlating kan leiden, is voor Geens geen optie. 'Ik doe er alles aan om procedurefouten minder belangrijk maken. Maar dit is geen procedurefout, dit is essentieel. Een vrijheidsberoving moet getekend zijn.'