Opening gevangenis voor extremisten

le lundi 11 avril 2016 16:24 VTM Nieuws

In de Hasseltse gevangenis opent vandaag een gespecialiseerde afdeling voor geradicaliseerde gedetineerden. Er is plaats voor twintig Nederlandstalige gedetineerden, maar het is nog niet bekend hoeveel personen er terecht zullen komen. In het actieplan 'aanpak radicalisering binnen de gevangenis' van justitieminister Koen Geens (CD&V) stond dat ook in de strafinrichting van Itter (Ittre) een dergelijke gespecialiseerde afdeling open gaat voor de Franstaligen.

Bedoeling van de gespecialiseerde afdelingen is om de invloed van geradicaliseerde gevangenen op de andere gedetineerden te neutraliseren. Men wil vermijden dat de radicalisering binnen de gevangenismuren uitbreidt.

Lisez l'article »