Terroristen in aparte vleugel om "besmetting" te voorkomen

le lundi 11 avril 2016 16:18 Deredactie

In de gevangenis van Hasselt en Ittre opent vandaag een aparte afdeling voor veroordeelde terroristen en terreurverdachten. De bedoeling is om extremisten te isoleren, zodat ze andere gevangenen niet kunnen beïnvloeden. In totaal gaat het over 40 plaatsen.

De speciale afdeling is niet bedoeld voor iedere terreurverdachte of veroordeelde terrorist. Enkel de gevangenen met een groot besmettingsgevaar zullen worden afgezonderd. Deze gevangen vormen in principe geen direct gevaar voor de veiligheid, maar hebben wel de drang om andere gedetineerden te overtuigen van hun extreem gedachtegoed. Door ze te scheiden van gevangen die vatbaar zijn voor radicalisering, wil men het intoxicatiegevaar beperken.

Een zo normaal mogelijk regime

Hoewel de gevangenen in een aparte afdeling terechtkomen, wordt hun regime maar in beperkte mate aangepast. De bedoeling is om hun dag zo normaal mogelijk te laten verlopen en te vermijden dat ze het statuut van martelaar krijgen. Wel mogen de gevangenen niet langer sporten tussen de andere gevangenen en krijgen ze aangepaste vormingscursussen. "Het is niet de bedoeling dat ze cursussen krijgen die kunnen inspireren tot radicale acties", klinkt het.

Ook de cipiers en de psychosociale begeleiders kregen een speciale opleiding om hen voor te bereiden op hun nieuwe taak. Daarbij werd hen onder andere conflictbeheersing bijgebracht en werden ze ingeleid in de basiswaarden van de islam.

Niet voor eeuwig

Hoe lang de gedetineerden op deze afdeling moeten blijven, hangt overigens af van hun vooruitgang. "De gevangenen zullen voortdurend worden opgevolgd," zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Als het deradicaliseringsproject succesvol blijkt, kunnen ze eventueel naar de gewone gevangenis terugkeren."

Hoeveel gedetineerden de speciale afdeling vandaag al telt, is nog niet geweten. Een uitgebreide reportage over de aparte afdelingen in Hasselt en Ittre is vanavond te zien in Terzake, om 20 uur.

Lisez l'article »