Geens tackelt mensenhandel

le mercredi 20 avril 2016 09:01 De Morgen

Justitieminister Koen Geens zet in op de strijd tegen mensenhandel. Voortaan gelden er ook zwaardere straffen als er ontvoering en omkoping in het spel is. Ook een mislukte poging tot mensensmokkel wordt voortaan strafbaar.

De Kamercommissie Justitie zette gisteren unaniem het licht op groen voor het wetsontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V). Daarin worden de verzwarende omstandigheden voor mensenhandel uitgebreid. Nu gelden die al als het gaat om minderjarigen en kwetsbare personen, of wanneer er sprake is van dwang. Voortaan zullen ze ook gelden als er ontvoering, machtsmisbruik, bedrog en omkoping in het spel is. Verzwarende omstandigheden houden ook hogere straffen in: 10 tot 15 jaar cel en geldboetes van 1.000 en 100.000 euro.

Alleen in die zwaardere gevallen kon een veroordeelde bovendien zijn burgerrechten kwijtspelen en een verbod krijgen om nog een openbaar ambt uit te oefenen. Maar ook daar past minister Geens een mouw aan. Iedereen die veroordeeld wordt voor mensenhandel en een correctionele straf krijgt - tot 5 jaar gevangenis - speelt zijn burgerrechten kwijt voor 5 tot 10 jaar, evenals het recht om een openbaar ambt uit te oefenen. "De rechter moet deze straf verplicht uitspreken", klinkt het bij het kabinet-Geens. "Mensenhandel is een zwaar misdrijf", zegt Frank De Meester, parketmagistraat gespecialiseerd in mensenhandel. "Het is dan ook logisch dat veroordeelden bepaalde functies niet meer kunnen uitoefenen."

Loverboys

Interessant is dat deze straffen niet noodzakelijk alleen van toepassing zijn voor mensenhandelaars uit een ver buitenland. "Ook Belgen kunnen hieronder vallen, bijvoorbeeld als het gaat over loverboys. Want dan gaat het over mensenhandel met seksuele uitbuiting", licht het kabinet-Geens nog toe. De CD&V-minister vindt dat loverboys, die meisjes verleiden en hen de prostitutie in lokken, streng moeten worden aangepakt. "Zo'n mensonwaardige praktijken kan onze samenleving niet tolereren."

Ook een (mislukte) poging tot mensensmokkel wordt overigens strafbaar. Nog opvallend is dat personen met een beroepsgeheim, zoals dokters, spreekrecht krijgen als ze weet hebben van mensenhandel bij minderjarigen en andere kwetsbare personen. Dat hebben ze nu al als ze vermoeden dat een kind is misbruikt.

Parketmagistraat De Meester juicht deze uitbreiding toe. "Hulpverleners die gebonden zijn aan het beroepsgeheim, zitten vaak gewrongen met hun geweten", weet hij.

Gesloten deuren

In de Kamercommissie werd nog opgemerkt dat het ook erg belangrijk is dat slachtoffers hun verhaal durven doen. Geens garandeert in zijn wetsontwerp alvast de identiteitsbescherming van slachtoffers van mensenhandel waar seksuele uitbuiting bij te pas komt. Zo kunnen processen achter gesloten deuren worden gehouden en wordt het publiceren en verspreiden van pakweg foto's of geluidsfragmenten die de identiteit van het slachtoffer onthullen, strafbaar.

Volgens De Meester helpt dit ook om de waarheid aan het licht te brengen. "Achter gesloten deuren zullen slachtoffers zich minder geremd voelen om de uitbuiting aan te kaarten."

In ons land worden steeds meer daders veroordeeld voor mensenhandel. In 2011 waren dat er nog 'maar' 81, vorig jaar al 93.

(IVDE)