Ook vrije beroepen moeten netjes failliet gaan

le vendredi 29 avril 2016 10:45 De Tijd

Een vrije beroeper zoals een arts, advocaat, architect of notaris kan vandaag juridisch niet failliet gaan. Daarin wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verandering brengen, door het insolventierecht open te stellen voor vrije beroepers: ook voor hen gelden dan de procedures uit de faillissementswetgeving en de Wet op de Continuïteit van de Onderneming. 'Een vrije beroeper heeft het recht om op een ordentelijke wijze zijn onderneming aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden, op een wijze die de eigenheid van het vrij beroep eerbiedigt.'

Wie een vrij beroep uitoefent, functioneert nu wel als ondernemer, maar als hij in financiële moeilijkheden komt, wordt dat in sommige beroepsgroepen solidair opgevangen, bij de notarissen is er bijvoorbeeld een waarborgfonds. Maar voor veel vrije beroepers rest enkel de weg van de schuldbemiddeling.

Marieke Wyckaert, voorzitter van de Federatie Vrije Beroepen: 'Vrije beroepers waren lang wat angstig voor zo'n aanpassing, maar als de zaken proper kunnen worden afgewikkeld, is dat in hun belang en dat van hun cliënten en schuldeisers.' P7

ERIKA RACQUET