Evenwicht is belangrijk

le lundi 02 mai 2016 09:53 Opiniestukken

Beste vrienden,

Het belangrijkste nieuws, en nu al te bewaren als datum in uw agenda: zondag 26 juni houden we ons groot midzomerfeest. Na Sint-Agatha-Rode (2014) en Holsbeek (2015), gaan we dit jaar naar het sportvliegveld van Grimbergen, dat prachtig gelegen is. U ontvangt het programma binnenkort, maar noteer deze dag nu alvast.

Het voorbije weekend mocht ik even opa zijn. Eén van de kleinkinderen wordt voetbalkampioen, een ander superprinses en nog een ander astronaut. Er zit ook wel een kleine Gaston Bergmans tussen. Kinderen veranderen nooit, grootvaders nog minder. Tussen de bedrijven door ging ik even naar Gooik, waar burgemeester Doomst tijdens zijn eetfestijn de komst van een kleinzoon kon vieren.

Er was het voorbije weekend ook veel ander nieuws, vooral liberaal en socialistisch nieuws. Omdat een federaal minister niet over de Vlaamse regering spreekt, en een christendemocraat nooit het feest van 1 mei bederft, moet ik voorzichtig zijn.

Economie is een kwestie van vertrouwen. Indien de werkgevers niet durven investeren en recruteren, dan groeit de economie niet voldoende. Maar indien de werknemers niet durven consumeren, dan groeit ze evenmin genoeg. Er wordt in beide gevallen te veel gespaard, omdat men angst heeft voor de toekomst. De banken hebben dan te veel geld, en geraken het niet kwijt aan de straatstenen. Er wordt met andere woorden niet genoeg ontleend, niet door de investeerders, en niet door de consumenten.

Een goede regering, een goede politieke partij voelt werkgevers en werknemers aan, en geeft iedereen vertrouwen.

De vorige regering-Di Rupo had een groot probleem met het vertrouwen van de werkgevers.

CD&V vocht voor wat ze waard was, en zorgde nog onder Di Rupo voor een substantiële verlaging van de werkgeversbijdragen die de basis vormde voor verdere verlagingen tijdens de regeringsonderhandelingen in 2014 en de tax shift in 2015.

De huidige regering-Michel kampt met een vertrouwensprobleem bij de vakbonden van de werknemers. CD&V maakt opnieuw het verschil: zij bewaakt het sociaal overleg, en zet de fiscale rechtvaardigheid hoog op de agenda. Dat zal opnieuw het geval zijn tijdens de begrotingsonderhandelingen de komende zomer.

Het is niet gemakkelijk en ook niet steeds populair om het tegengewicht te vormen: nochtans ligt de waarheid altijd in het midden. In een centrumlinkse regering zorgen wij ervoor dat de werkgevers niet vergeten worden, in een centrumrechtse regering bewaken wij ook de werknemersbelangen. Voorbijgestreefde tjeverij, vis noch vlees? Geens-zins, evenwicht is belangrijk, voor elke mens, en voor de samenleving als geheel.