"Hoogste tijd voor renovatie"

le mercredi 11 mai 2016 12:01 Het Laatste Nieuws
Nadat hij de ravage in de gevangenis met eigen ogen had aanschouwd, heeft minister van Justitie Koen Geens gisteren zelf aangedrongen op een snelle uitvoering van het nieuwe masterplan. "Het is de hoogste tijd. Ik hoop dat de regering het plan een dezer dagen zal goedkeuren. De vorige én de huidige regering hadden dat niet zo lang mogen laten duren."

Sinds de opstand van zaterdag 7 mei, die onder meer gericht was tegen de slechte leefomstandigheden van de gevangenen in Merksplas, ligt een groot deel van de gevangenis nog in puin. De wandelplaats, twee paviljoenen, de keuken, kantoren en cellen zijn vernield. Door het gebrek aan bruikbare cellen moesten al 150 gedetineerden overgeplaatst worden naar andere gevangenissen. Het zal nog maanden duren vooraleer de aangerichte schade volledig hersteld is. Hoewel de Regie der Gebouwen intussen al met verscheidene aannemers gestart is in de gevangenis, mogen de herstelwerken volgens minister Koen Geens (CD&V) het renovatiedossier niet in de weg staan.

Vierhonderd

De modernisering van de bestaande gevangenis staat al jaren op de agenda. In 2010 verplichtte toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) al een renovatie van de bestaande gebouwen die dateren van 1825. Tot een beslissing kwam het nooit, maar intussen is het dossier afgerond. De capaciteit van de toekomstige gevangenis van Merksplas zou kleiner worden (nu ruim zeshonderd, red.). Er zou nog plaats zijn voor vierhonderd gedetineerden met een bepaald profiel, zoals gevangenen met langdurige celstraffen, met een hoge leeftijd of met een specifiek psychisch probleem.

"De geplande renovatie en omvorming van de gevangenismoet zo snel mogelijk opgestart worden, rekening houdend met de schade aan het complex na de opstand van zaterdag", zei de minister gisteren na zijn bespreking met de directie en het personeel.

Het dossier, bekend als 'Masterplan 3', is sinds vorig jaar klaar en het ligt van juni 2015 bij het kernkabinet van de federale regering te wachten op de goedkeuring. Of 'Masterplan 3' al overmorgen, vrijdag, op het agenda van de federale ministerraad staat, is niet duidelijk.

DIRK VAN GORP