3 vragen aan Koen Geens

le samedi 11 juin 2016 09:45 De Tijd

1Na zeven weken hebt u nog geen akkoord met twee cipiersvakbonden. Valt er nog te praten? 'We hebben genoeg gedaan. We zien de penitentiaire beambten daar opnieuw over in 2017. Dan evalueren we de toestand voor elke penitentiaire instelling opnieuw, met het oog op de situatie in 2019. Maar de cipiers willen dat we ons nu engageren om de besparingen te bevriezen tot 2019 en dat we terugkeren naar het kader van 2014.'

2Is dit een probleem van de Franstaligen? Alleen Franstalige cipiers staken en vooral de Franstalige magistraten protesteren. 'Ik denk dat er ook misnoegdheid is aan Nederlandstalige kant. Je moet dus opletten met het communautariseren van deze manifestaties en stakingen. Ik ben een federaal minister, dat meen ik echt.'

3Voelt u zich de zondebok na de jarenlange verwaarlozing van Justitie? 'Er wordt nu al zeven decennia niet geïnvesteerd in Justitie: niet in de werking, noch in de infrastructuur. En we kunnen de wereld niet in twee dagen veranderen. We zullen er uiteindelijk wel geraken, maar je kan Justitie niet hervormen zonder een beetje verzet. De mensen houden niet van verandering.'

Minister van Justitie (CD&V).

LARS BOVÉ