Gerechtsdeskundigen moeten melden voor wie ze werken

le lundi 27 juin 2016 09:15 De Morgen

In een reportage van het programma Panorama van de VRT-nieuwsdienst vertelden slachtoffers van ongevallen vorig jaar dat hun verzekering hen niet wilde vergoeden voor hun arbeidsongeschiktheid omdat medische experts in de rechtbank hadden verklaard dat ze wel nog konden werken. Telkens bleken die gerechtelijke experts in andere zaken op te treden vóór de betrokken verzekeringsmaatschappijen.

Schokgolf

De aantijgingen van partijdigheid en belangenvermenging zorgden voor een schokgolf in het wereldje. De Orde van Geneesheren waarschuwde dat artsen die alleen voor de justitie mogen werken zouden bedanken voor de job. Justitieminister Geens komt nu met een oplossing die beide verzuchtingen moet verzoenen.

"Nu kan een magistraat in strafzaken gelijk welke expert aanstellen. Om onpartijdigheid te garanderen, komt er vanaf december een nationaal register, met meldingsplicht", zegt Geens. "Als een expert gevraagd wordt in een zaak waar een belangenconflict dreigt, moet hij dat melden. De rechter kan dan al voor de start van een proces oordelen of een andere expert moet worden aangesteld, of een betrokken partij kan meteen een expert wraken. Dat biedt niet alleen meer transparantie voor de burger, het garandeert ook een vlottere procesgang."

Om te beginnen komen alle deskundigen voor een periode van zes jaar in het register. Vervolgens moeten ze opleidingen volgen en langs een aanvaardingscommissie passeren om in het register te kunnen blijven. Wie niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan geschorst of geschrapt worden. "Het register vormt op die manier een kwaliteitslabel voor gerechtsdeskundigen en vertalers en tolken", besluit de minister.

(DDW)