Bevat bewijs goed gedrag straks ook verdenkingen?

le jeudi 14 juillet 2016 05:05 De Tijd

De ngo End Child Prostitution, Child Pornograph and Trafficking of Children for sexual purposes (ECPAT), die wereldwijd strijdt tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, had gevraagd dat België de Nederlandse 'verklaring omtrent het gedrag' (VOG) zou overnemen. Die is vergelijkbaar met het Belgische 'bewijs van goed gedrag en zeden', een uittreksel uit het strafregister.

Met dat certificaat kan iemand in Nederland aantonen dat hij geschikt is om bepaalde functies uit te oefenen. Hij kan zo bijvoorbeeld bewijzen dat hij met kinderen mag omgaan. Werkgevers, sportclubs of ngo's weten op die manier of een persoon geschikt is voor zijn taak.

Een VOG is veel uitgebreider dan het Belgische bewijs van goed gedrag en zeden. In België staan in het uittreksel van het strafregister enkel effectieve veroordelingen. In Nederland worden ook verdachtmakingen, seponeringen, vervolgingen of opschortingen van straf opgenomen.

'Zo'n certificaat naar Nederlands model kan een belangrijk instrument zijn in de preventie van kindermisbruik', zegt ECPAT. 'Daders zijn vaak recidivisten.'

Minister Geens laat nu nagaan of het Nederlandse model in België kan worden gelanceerd. Hij ziet voor- en nadelen. 'Het biedt meer geruststelling, maar het botst ook met het vermoeden van onschuld', waarschuwt hij. Geens benadrukt dat seksueel misbruik een van de prioriteiten van het justitiebeleid is.