Privacyregels voor geheime diensten

le mercredi 03 août 2016 05:15 Het Laatste Nieuws

Voor de eerste keer in haar 185-jarige bestaan mag de Staatsveiligheid uw gegevens niet meer eindeloos bijhouden, zo schrijft De Tijd. De inlichtingendienst zal alle persoonsgegevens die hij bewaart na vijftig jaar moeten vernietigen. Gegevens die al sneller nutteloos blijken voor de opdracht van de dienst moeten al sneller verdwijnen.

Dat staat in een Koninklijk Besluit dat al jaren op zich laat wachten en woensdag in het Staatsblad verschijnt. De nieuwe regels zijn ondertekend door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), bevoegd voor de Staatsveiligheid, en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), bevoegd voor de militaire inlichtingendienst die de nieuwe privacyregels ook moet naleven.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zullen onze geheime diensten welbepaalde persoonsgegevens langer dan vijftig jaar mogen bijhouden. Maar dan wordt elke vijf jaar geëvalueerd of die gegevens nog langer nuttig zijn. Een 'raadgever bescherming van de persoonlijke levenssfeer' zal bij de Staatsveiligheid toezien op de vernietiging van de gegevens.