Veiligheidscel tegen radicalisering

le lundi 29 août 2016 05:00 Het Laatste Nieuws

Londerzeel is ingegaan op de vraag van Jan Jambon, minister van binnenlandse zaken, en Koen Geens, minister van justitie om een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te richten. Dat gebeurt in het kader van de informatie-uitwisseling over terrorisme en radicalisering. De cel bestaat uit burgemeester Nadia Sminate (N-VA), OCMW-voorzitter Geert Van den Bossche, gemeentesecretaris Emiel Van der Perre, korpschef Alain Meerts en de contactpersoon voor radicalisering binnen de politie. Burgemeester Sminate is daarnaast voorzitter van de tijdelijke commissie rond radicalisering in het Vlaams parlement.De cel is opgericht om, op lokaal niveau, een antwoord te bieden aan radicalisering. Het moet vormen van extremisme en terreur proberen te voorkomen. Eerstdaags vertrekt een brief naar de schooldirecties met de vraag om alert te zijn en om bij de eerste tekenen van mogelijke radicalisering contact op te nemen met de LIVC.