CD&V trekt aan de nood(toestand)rem

le mercredi 31 août 2016 17:44 De Standaard Avond

Koen Geens (CD&V) is het beu dat de N-VA zich met het ‘sexy ballonnetje’ van de noodtoestand voor de zoveelste keer op zijn terrein manifesteert. Kris Peeters (CD&V) vraagt zich luidop af hoe de N-VA de verlaging van de vennootschapsbelasting ‘in hemelsnaam’ zal betalen. Mocht u het nog niet weten: het politieke jaar is begonnen.

Jan-Frederik Abbeloos

N-VA voerde deze zomer de forcing, ondanks de politieke zomerslaap. De partij beheerste het debat rond veiligheid en migratie en zet nu met de verlaging van de vennootschapsbelasting de meest ambitieuze fiscale hervorming sinds lang in de steigers. Zowel CD&V als Open VLD zijn tot achtervolgen aangewezen.

Maar wie hoog mikt, kan hard vallen, en vandaag werd nog maar eens duidelijk dat de N-VA de buit nog lang niet binnen heeft – zowel wat de vennootschapsbelasting als de noodtoestand betreft. Tijdens zo’n noodtoestand zou de politie een potentieel gevaarlijk iemand preventief kunnen opsluiten, zonder dat die persoon door het gerecht wordt verdacht.

Geen nood aan noodtoestand

Geens was daarover duidelijk deze ochtend op Radio 1. ‘Ik ben niet geneigd om op die discussie terug te komen. In het buitenland stelt men nu vast dat zoiets wel leuk is op het moment zelf, maar nadien ontdekt men dat men onschuldigen heeft opgesloten en geraakt men er moeilijk vanaf.’

In de regering is al twee keer een compromisvoorstel besproken om zo’n noodtoestand wettelijk te regelen, maar telkens zonder resultaat.

De minister heeft een déjà vu van enkele weken geleden, toen fractieleider Peter De Roover (N-VA) zich afvroeg of lofbetuigingen aan het adres van IS wel onder de vrijheid van meningsuiting vallen, terwijl de Kamer zonet de vervolging van haatpredikers had versoepeld. Geens kroop toen al eens in de pen om de coalitiepartner eraan te herinneren wat er allemaal al wettelijk geregeld was intussen.

‘Het wordt moeilijk wanneer men zaken voorstelt die al eens voorgesteld zijn en waarvan ik dacht dat we een goed compromis hadden bereikt binnen de regering’, blikt Geens nu terug. ‘Op 20 juli hebben we al een wet gestemd die precies zegt hoever de vrijheid van meningsuiting in verband met terrorisme kan beknot worden. Die wet is pas gestemd, en men herbegint de discussie die tot niets leidt. Hetzelfde over de noodtoestand.’

En dan, de steek: ‘Ik zou steun verwachten voor die voorstellen die écht zin hebben. Laat ons discussiëren over de grond van de zaak, en niet over zaken die sexy lijken.’

Wie zal dat betalen?

Ook rond de lagere vennootschapsbelasting zijn er nog veel vragen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de hogere roerende voorheffing op dividenden en een meerwaardebelasting bij verkoop van een (deel van een) bedrijf geschrapt uit zijn voorstel aan de regering, zo blijkt vandaag.

Van Overtveldt, vorige vrijdag.belga

Dat zal Open VLD plezieren, maar volgens CD&V is de hele operatie nu zwaar ondergefinancierd.

‘Hoe gaan we verlaging vennootschapsbelasting in hemelsnaam financieren?’, vroeg vicepremier Peeters zich af, die deze ochtend eveneens naar de studio’s van Radio 1 was getrokken om de N-VA de les te spellen. Ook in dit dossier hekelt CD&V de forse communicatie van de N-VA buiten de regering, terwijl er aan tafel onvoldoende haalbare en concrete oplossingen zouden worden aangedragen. ‘Ik betreur dat men eerst zegt dat men de roerende voorheffing wil verhogen en een meerwaardebelasting wil invoeren, en enkele weken later dat uiteindelijk niet meer in de tekst staat. Dat is geen goede manier van werken.’

Enter Michel: N-VA staat geïsoleerd

Opvallend, in de loop van de dag mengde premier Charles Michel (MR) zich met de debatten, en in beide dossiers zit Michel dichter op de lijn van CD&V. Rond de noodtoestand herhaalde de premier dat hij geen ‘Guantanamo in België’ wil. ‘Het is altijd nodig, bijvoorbeeld bij een telefoontap, dat er een magistraat betrokken is. Dat is voor mij een cruciaal punt.’

De premier herinnert er net als Geens aan dat de regering al dertig maatregelen heeft genomen rond veiligheid, ‘maar ik ben altijd bereid te kijken hoe het mogelijk is meer te doen voor een verbetering van de veiligheid’. Wel moet bij eventuele maatregelen altijd ‘een balans’ worden gevonden.

En ook rond de vennootschapsbelasting benadrukt de premier het budgetneutrale karakter van de oefening. ‘We gaan samen met de experts kijken of dat ook zo is. We moeten realistisch blijven.’