Minister belooft nieuwe werkkrachten aan rechtbanken met personeelstekort

le vendredi 02 septembre 2016 09:40 Het Nieuwsblad

Ook justitie trok zich gisteren weer op gang. Het ziet er naar uit dat er binnen enkele maanden verbetering op komst is voor het rechtbankpersoneel in West-Vlaanderen, hoewel de meeste afdelingen dan nog altijd met een tekort zullen kampen.

In juni, net voor het zomerreces, voerde het juridisch personeel aan verschillende gerechtsgebouwen in ons land actie tegen onder andere de besparingen binnen justitie. Ook gisteren, bij de officiële opening van het gerechtelijk jaar dat in Gent plaatsvond, hamerden de tien voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven nog eens op de problematiek van het tekort aan personeel.

Maar tegen einde 2016, begin 2017 is er verbetering in zicht. De bevoegde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft tientallen vacatures uitgeschreven. Hij belooft 26 toekomstige benoemingen voor de West-Vlaamse afdelingen Veurne, Ieper, Brugge en Kortrijk. Uiteindelijk zouden 158,65 mensen op een wettelijk kader van 170 aan de slag moeten zijn in de eerste maanden van volgend jaar. Trek je daar de langdurig zieken van af, dan zal in het beste geval 89,02 procent van het ideale aantal aan de slag zijn.

“Concreet betekent dat dat er in Brugge twaalf mensen bijkomen, maar vijf tijdelijke contracten wegvallen en een kracht muteert naar een andere afdeling. Voor Ieper komen er in principe twee mensen bij, In Veurne drie, maar daar vallen twee tijdelijke contracten weg. Voor rechtbank Kortrijk is in negen toekomstige benoemingen voorzien, maar vallen vier mensen weg”, zegt hoofdgriffier Wim Orbie van de rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen.

Maar hij blijft voorzichtig. “Het is absoluut niet zeker dat alle 25 plaatsen ingevuld zullen worden. Ook in andere rechtsinstanties zijn er tekorten en soms vissen we in elkaars vijver.” Door de onderbemanning is het soms echt moeilijk om recht te spreken. In sommige kamers van afdelingen is het huilen met de pet op. Tot twee jaar wachten op een vonnis is geen uitzondering. Dat die wachttijden zo hoog liggen, is volgens insiders nog nooit zo geweest.

TOMMY HUYGHEBAERT