Geens pakt hardleerse wegpiraten aan

le mercredi 07 septembre 2016 11:47 De Standaard Website

Op (zware) verkeersovertredingen zoals vluchtmisdrijf staat de laatste jaren hooguit enkele maanden cel. De straffen kunnen verhogen bij recidive of wanneer er slachtoffers zijn, maar dat voorkomt niet dat veel politierechters gefrustreerd zijn door de gebrekkige strafuitvoering in verkeerszaken.

Koen Geens - die al langer werkt aan belangrijke wijzigingen - heeft nu een wetsvoorstel klaar dat die frustraties moet doen afnemen. Zo wordt er in oktober een nieuwe kruispuntbank Mercurius getest die gegevens van verschillende databanken omvat. Hierin staat het aantal schorsingen of veroordelingen die een bestuurder op zijn naam heeft staan, welk soort rijbewijs hij of zij bezit, etc. Agenten kunnen door die kruispuntbank bestuurders detecteren die, ondanks een rijverbod, de wegen onveilig maken.

Recidivisten

Een andere aanpassing is de duidelijkere aanpak voor recivide. De rechter kan zich in de toekomst baseren op het aantal vonnissen van de beklaagden, en dus niet meer op de inhoud en de aard van de vorige vonnis, om te spreken over een recidive. De minister van Justitie bekijkt ook hoe hij vluchtmisdrijf zwaarder kan bestraffen.

En er is meer. In de toekomst wordt het rijbewijs standaard zes uur ingetrokken en dus niet langer voor twee of drie uur. De termijn kan nadien nog steeds verlengd worden.

De Minister wil ook het budget voor de speekseltesten beduidend verhogen. In 2015 werd er al 175.000 euro voorzien voor speekseltesten. Dit jaar wordt 180.000 euro gereserveerd en voor 2017 werd een budget van zelfs 432.000 euro aangevraagd. Uit politiestatistieken blijkt namelijk dat er steeds meer inbreuken ‘sturen onder invloed van drugs’ worden vastgesteld.

Stimuleren

Ten slotte wil minister Geens ook bestuurders die, na een rijverbod omwille van medische of psychologische reden, initiatief tonen om hun rijbewijs te halen, te stimuleren. Momenteel moeten ze hiervoor twee jaar wachten maar met deze aanpassing zou dat herleid kunnen worden tot zes maanden.