«Vormfouten mogen proces niet meteen vergallen»

le lundi 19 septembre 2016 08:33 Metro


Minister van Justitie Koen Geens (CD&V, foto ) wil niet dat vormfouten automatisch tot de nietigverklaring van een proces leiden, ook niet als de verkeerde taal wordt gebruikt. «Ik wil dat de rechter oordeelt of de belangen van de beklaagden wérkelijk geschaad zijn», zei hij in De Zevende Dag. Daarom komt de minister eerstdaags met een voorstel op de proppen. Aanleiding is een proces tegen jihadisten. Die zaak moest drie keer worden overgedaan, nadat Cassatie twee keer tot nietigverklaring overging omdat de beklaagden slides in het Engels te zien kregen, een taal die ze in principe niet verstaan. In de tussentijd zijn de beklaagden erin geslaagd om naar Syrië te vertrekken.