1 jaar extra cel voor vluchtmisdrijf

le mardi 27 septembre 2016 09:41 Het Laatste Nieuws

200 vluchtmisdrijven per dag: het zijn slechte cijfers die al jaren hoog liggen en waarmee België tot de slechtste leerlingen van Europa behoort. Reden genoeg voor minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om actie te ondernemen. Bij het

begin van de 'Week zonder vluchtmisdrijf' - een initiatief van het BIVV en vzw Rondpunt - stelden de ministers gisteren een pakket aan strengere maatregelen voor, dat ze op de ministerraad willen voorleggen.

Zo willen ze de maximumstraffen voor vluchtmisdrijven optrekken van maximaal twee naar drie jaar bij letselongevallen, en van één naar twee jaar als er enkel materiële schade is. Geens beklemtoont dat die straffen vaak deel uitmaken van een optelsom. "Als je de sancties voor rijden onder invloed of een dodelijke aanrijding erbij telt, loopt de straf al snel stevig op."

Tegen boompje

Nieuw is ook dat de ministers vluchtmisdrijf strafbaar willen maken wanneer enkel de veroorzaker zelf schade heeft - wanneer hij bijvoorbeeld tegen een boom of paaltje rijdt. "Als hij dan snel vertrekt, is daar meestal een reden voor: dronkenschap, niet verzekerd... Anders meldt hij het toch?" Bellot en Geens willen ook recidivisten harder aanpakken. Een rechter zal steviger kunnen optreden tegen wie onder invloed, zonder geldig rijbewijs of zonder verzekering heeft gereden. "Tot slot willen we de verjaringstermijn voor alle verkeersmisdrijven op drie jaar leggen. Vandaag is dat in de meeste gevallen slechts één jaar", aldus Geens.

Slecht verlicht

Uit een BIVV-analyse van 850 bestuurders die vluchtmisdrijf hebben gepleegd blijkt dat de bestuurder in 42% van de gevallen onder invloed van alcohol of verboden middelen was. 16% was niet in orde met rijbewijs of verzekeringsdocumenten. Andere redenen waarom chauffeurs op de vlucht slaan, is schrik om hun reputatie te schaden of omdat ze simpelweg geen moreel besef hebben. De verleiding om vluchtmisdrijf te plegen is groter op slecht verlichte of verlaten wegen.

BRECHT HERMAN ■