Vluchtmisdrijf bij een op de tien ongevallen

le mardi 27 septembre 2016 09:44 De Tijd

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil vluchtmisdrijven harder bestraffen. Bij de start van de Week Zonder Vluchtmisdrijf wezen Geens en zijn collega van Mobiliteit François Bellot (MR) op de omvang van het probleem in ons land. Vluchtmisdrijf is een plaag op de Belgische wegen, meer dan in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bellot.

Bij ongevallen met gewonden of doden deden zich vorig jaar 4.396 vluchtmisdrijven voor, of een keer op de tien. In totaal vielen daarbij 27 doden en 223 zwaargewonden. Telt men er ook de ongevallen met enkel blikschade bij, dan ging het om 200 ongevallen per dag.

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) analyseerde 850 gevallen. Bij vier op de tien gevallen was alcohol of drugs in het spel. 16 procent was niet in orde met zijn papieren, terwijl soms ook schrik voor de sociale status of zelfs een totaal gebrek aan moreel besef speelde.

Geens werkt daarom aan wetgeving om vluchtmisdrijven strenger te bestraffen. De maximumstraffen worden van twee naar drie jaar gebracht bij letselongevallen en van een naar twee jaar als enkel sprake is van blikschade. Tegelijk wordt vluchtmisdrijf strafbaar als er geen schade is aan derden, zoals bij het aanrijden van een boom. Ook in dat geval kan sprake zijn van sturen zonder rijbewijs of onder invloed. Ook wie meermaals betrapt wordt op dronken rijden of rijden zonder rijbewijs of verzekering zal de straffen zien oplopen. Verder moet het mogelijk worden om de verbeurdverklaring van een wagen als een autonome straf toe te kennen.

De twee ministers willen ook ernstig nadenken over langere verjaringstermijnen.

DRIES BERVOET