Dubbel zo veel pv's rond radicalisme sinds Kanaalplan

le vendredi 30 septembre 2016 10:21 Het Nieuwsblad

Een half jaar geleden werd het Kanaalplan tegen radicalisering in Vilvoorde en de Brusselse kanaalzone gelanceerd. Federaal ministers Jan Jambon (N-VA) en Koen Geens (CD&V) hebben intussen een eerste balans opgemaakt. Die is, volgens hen, overwegend positief.

“Het aantal processen-verbaal en informatierapporten rond radicalisme is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2015,” zegt Jambon. “Ook het aantal vaststellingen van overtredingen en valse documenten is fors gestegen.”

Om een beter beeld te krijgen van wie in Molenbeek woont, werden enkele maanden na de controles op 'inschrijvingen' meer dan vijfduizend controles op 'woonst' uitgevoerd. Daaruit bleek dat 589 mensen al niet meer woonden waar ze zich hadden ingeschreven, waarop meteen een voorstel tot ambtelijke schrapping volgde.

In Molenbeek is momenteel nog sprake van 57 'foreign terrorist fighters' (FTF). Negentien van hen bevinden zich in Syrië, de anderen worden van nabij opgevolgd.

Politiezone Brussel West heeft dit jaar al 182 processen-verbaal opgesteld rond FTF'ers als verdachte. Acht FTF'ers werden administratief aangehouden, 31 anderen werden gescreend.

Gaten vullen

“Het Kanaalplan schreef ook voor dat 485 krachten van de federale politie de lokale politiezone zouden komen versterken. Begin oktober, wanneer 63 inspecteurs afstuderen, moeten alle gaten ingevuld zijn”, zegt Jambon.

Het plan voorziet bovendien extra magistraten en medewerkers voor de parketten van Brussel, Halle-Vilvoorde en het federale parket. “Dat loopt door het gebrek aan magistraten vertraging op”, geeft justitieminister Geens toe. “Maar we zijn nog maar zes maanden ver en er is nog veel braakliggend terrein”, besluit hij. (ycs)