Partners tekenen plan tegen terreur

le samedi 01 octobre 2016 08:58 Het Nieuwsblad

De stuurgroep van het Kanaalplan Halle-Vilvoorde, waaronder burgemeesters De Groef en Bonte en ministers Geens en Jambon, ondertekenden gisteren in Vilvoorde het Kanaalplan Halle-Vilvoorde.

Nadat het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs aantoonde dat de kopstukken de aanslagen beraamd hebben in België, besliste de regering om de strijd tegen terreur op te drijven. In eerste instantie werd het actieplan Molenbeek, met een repressie- en preventieluik, in het leven geroepen. Later werd beslist om het gebied van dit plan uit te breiden naar de Kanaalzone. Uiteindelijk werden de Brusselse gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Brussel-stad, Sint-Gillis, Anderlecht, Koekelberg, Sint-Joost-ten-Node en het Vlaamse Vilvoorde opgenomen in het Kanaalplan. Met dit plan wil men de terreurdreiging en de radicalisering grondiger en beter gecoördineerd aanpakken. Maar de samenwerking over de gewestgrenzen heen verloopt stroef en dus werd er voor de uitvoering van dit Kanaalplan binnen Vilvoorde en het arrondissement Halle-Vilvoorde beslist om een geïntegreerd actieplan te maken waarbij zowel de bestuurlijk, politionele als gerechtelijke actoren hun engagementen op elkaar afstemmen teneinde de doelstellingen te realiseren.

Met de ondertekening van dit plan verbinden de leden zich ertoe enkele precieze doelstellingen en acties te realiseren. “De aanklampende opvolging van geradicaliseerde personen is daarbij prioritair”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A).

Informatie-uitwisseling

“In dat verband wordt de individuele sociale en curatieve aanpak van het Vilvoords model versterkt voor mensen op de OCAD-lijst en voor de brede groep kwetsbare personen die vatbaar zijn voor radicalisme. Daarnaast wordt de informatie-uitwisseling over verdachten van extremisme geoptimaliseerd. Er wordt gestreefd naar een optimale uitwisseling tussen politie, parket en inlichtingendiensten. Ook de drugshandel wordt aangepakt omdat die extremisme in de hand werkt en bekostigt.”

Dieter De Beus