Zeventig extra plaatsen in Leuven Centraal

le mardi 04 octobre 2016 09:24 Het Laatste Nieuws

Leuven Centraal wordt gerenoveerd. Concreet komt er een capaciteitsverhoging van 300 naar 370 gedetineerden. De werken moeten eind 2017 achter de rug zijn.

Het was justitieminister Koen Geens (CD&V) die aankondigde dat Leuven-Centraal zeventig extra plaatsen krijgt. De investering kadert in het Masterplan Gevangenissen. Dat moet de overbevolking in de gevangenissen terugdringen, en meteen ook een meer humane omgeving creëren voor gedetineerden.

"Momenteel worden Masterplan I en II uitgevoerd", aldus minister Geens. "Nadat het kernkabinet ook de principes van Masterplan III goedkeurde, is het de verwachting dat de voltallige federale regering dit binnenkort ook zal doen. De renovatie van Leuven-Centraal maakt deel uit van Masterplan I. Vleugel B van de gevangenis zal opnieuw ingericht worden tot een volledige cellenvleugel. Men is op dit ogenblik bezig met de inrichting van de cellen en de aanleg van de riolering. Tegelijk wordt het magazijn verbouwd tot een nieuw centraal veiligheidscentrum." (BMK)