Nieuwe DNA-databank voor vermiste personen helpt bij identificatie gevonden stoffelijke resten

le lundi 24 octobre 2016 11:39 Nieuwsblad.be

Er komt uiterlijk tegen volgende zomer een DNA-databank voor vermiste personen. Daarin zullen zowel DNA-profielen van vermiste personen of ongeïdentificeerde stoffelijke resten als DNA-profielen van bloedverwanten worden bewaard. Dat zal de cel Vermiste Personen, die al jaren vragende partij is, moeten helpen bij het identificeren van lichamen of stoffelijke resten.

De cel Vermiste Personen van de federale politie heeft sinds de oprichting, 21 jaar geleden, bijna negenhonderd overleden personen en 89 lichaamsresten geïdentificeerd. Vandaag liggen nog 193 dossiers open als niet-geïdentificeerd. Het gaat om tachtig lichamen en 113 lichaamsdelen.

Dit jaar zijn twee lichamen nog niet officieel geïdentificeerd. De baby die in april achter een bushokje in Sint-Genesius-Rode is gevonden. En een man die vorige week in La Louvière dood werd gevonden.

Vanaf volgend jaar, uiterlijk op 1 juli 2017, komt er een DNA-databank voor vermiste personen. In die databank zal DNA worden opgeslagen van vermiste personen van wie men vermoed dat ze overleden zijn. Als dan bijvoorbeeld jaren later een lichaam wordt gevonden, kan het DNA vergeleken worden met DNA van bijvoorbeeld haartjes die van de verdwenen persoon zijn teruggevonden en die in de databank zijn opgeslagen. Of met het DNA van bloedverwanten.

De plannen voor de databank werden in 2013 al goedgekeurd maar om allerlei reden is ze vandaag nog altijd niet operationeel. CD&V Volksvertegenwoordiger en justitiespecialist Raf Terwingen heeft daarom een nieuw wetsvoorstel ingediend om de DNA-databank voor vermiste personen ten volle te realiseren. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ondersteunt het voorstel en belooft ze zo snel mogelijk te realiseren.

“Volgend jaar treedt de wetgeving rond de DNA-databank in werking. De databank werd in 2013 (weliswaar theoretisch) opgericht. Daarom stelt CD&V Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen voor om de wetgeving aan te passen aan de huidige realiteit, want de wetgeving is ondertussen ingehaald door de wetenschap”, klinkt het bij de CD&V.

Langere bewaartermijn voor sporen

“Ongeïdentificeerde DNA-profielen van sporen worden volgens de huidige wetgeving automatisch gewist 30 jaar na opname in de databank. De wetgeving voorziet ook dat DNA-profielen op bevel van het openbaar ministerie uit de databank gewist worden wanneer de bewaring ervan niet (meer) nuttig is voor het opsporen van de vermiste persoon”, zegt Terwingen.

“ Daarnaast kunnen de verwanten van de vermiste persoon op eender welk ogenblik aan de procureur des Konings vragen om te vernietiging van de sporen (DNA-profielen) en de daarbij horende gegevens. Om het doel van deze DNA-databank ten volle te realiseren en het mogelijk te maken verdwijningen ook nà de periode van dertig jaar op te lossen is er geen automatische uitwissing meer na 30 jaar”, klinkt het.

De bevoegdheid van de procureur des Konings om de onmiddellijke vernietiging van de profielen te bevelen blijft wel overeind.

De nieuwe gegevensbank wordt ondergebracht bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) dat nu al de DNA-gegevensbanken ‘Criminalistiek’ en ‘Veroordeelden’ beheert.

Thierry Goeman

Lisez l'article »