Gevangenis zal 56 extra gedetineerden opvangen

le mardi 22 novembre 2016 10:19 Het Laatste Nieuws

Afgelopen vrijdag heeft de federale ministerraad zich gebogen over het Masterplan Gevangenissen en het plan van minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd. Daarmee komt de uitbreiding van de capaciteit in Ieper er zeker. Op termijn zullen er 123 gedetineerden onderdak krijgen, wat bijna een verdubbeling is. Zo wordt meteen ook de overbevolking in andere gevangenissen verkleind.

Met de uitbreiding zullen de aanwezige faciliteiten van de recent gerenoveerde gevangenis ook beter gebruikt worden. Daar had Poperings volksvertegenwoordigster Sabien Lahaye-Battheu op aangedrongen. "Hoewel de bouwwerken begin dit jaar klaar waren, was er niet genoeg personeel om bepaalde nieuwe delen ook optimaal te gebruiken. De beste oplossing hiervoor is de uitbreiding van het aantal cellen en gedetineerden", zegt Lahaye-Battheu, die hierover ook een voorstel deed aan minister Koen Geens. "Meer gedetineerden betekent ook meer personeel en dus een betere benutting van de infrastructuur."

Extra werkgelegenheid

Dat voorstel werd nu dus ook opgenomen in het nieuwe masterplan voor de gevangenissen. Lahaye-Battheu reageert opgetogen en ook Iepers burgemeester Jan Durnez is tevreden. "Deze uitbreiding zal rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks zorgen voor extra werkgelegenheid in onze stad. Maar het verankert de gevangenis ook op lange termijn in onze stad. Daarmee bevestigt de federale overheid nogmaals de functie van Ieper als centrumstad. Onze stad heeft dus alle baat bij deze beslissing", zegt de burgervader.

Wanneer de uitbreiding er effectief komt, hangt af van de middelen die kunnen worden vrijgemaakt voor het masterplan. Maar hoe dan ook is het in het plan opgenomen als een prioriteit en is het dus op korte termijn te realiseren. (BLI)