Ontmoeting met Minister van Justitie van Kosovo

le vendredi 25 novembre 2016 10:54 Persbericht

Minister van Justitie, Koen Geens, had gisteren een ontmoeting met zijn collega Dhurata Hoxha, de Minister van Justitie van Kosovo. Kosovo is pas sinds 2008 een onafhankelijke staat en tot op heden was het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen nog niet in werking getreden.

Tijdens de ontmoeting werden de ratificatie-instrumenten van dit Verdrag uitgewisseld waardoor dit Verdrag binnen 30 dagen effectief van kracht wordt. Deze overeenkomst voorziet in overbrenging met en zonder akkoord van de veroordeelde. Dit Verdrag zal toelaten dat buitenlandse gedetineerden die het voorwerp uitmaken van een Belgische veroordeling, zowel met als zonder dat hun toestemming nodig is, kunnen worden overgebracht naar hun land van origine.

Anderzijds wordt voorzien in de mogelijkheid om veroordeelde Belgische burgers in de Republiek Kosovo met of zonder hun toestemming over te brengen naar België. Op dit ogenblik verblijven er 29 Kosovaren in een Belgische detentie-inrichting, waarvan er 8 veroordeeld zijn en dus in aanmerking zouden kunnen komen voor een overbrenging naar hun land. Onder dit Verdrag komen zij in aanmerking om te worden overgebracht naar Kosovaarse detentiefaciliteiten.