Afwijken van verplicht deel voor wettelijke erfgenamen wordt eenvoudiger

le mardi 06 décembre 2016 12:24 Deredactie.be

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil het erfrecht zo hervormen dat het makkelijker wordt om af te wijken van het zogenoemde "voorbehouden deel". Mensen zullen makkelijker kunnen beslissen om het minimale deel van hun erfenis dat naar hun wettelijke erfgenamen moet gaan, anders te verdelen.

Doel van de hervorming van het erfrecht is om mensen vrijer te laten beslissen over de verdeling van hun erfenis Momenteel is de beperkende maatregel van het "voorbehouden deel" voor wettelijke erfgenamen moeilijk te omzeilen. Er kan pas van afgeweken worden als de erflater en zijn erfgenamen daar samen een contract over afsluiten. Wanneer ouders bijvoorbeeld één kind een groter deel van de erfenis willen nalaten, moeten alle betrokken partijen daar een schriftelijke overeenkomst over sluiten.

Volgens Geens moet iedereen makkelijker kunnen beslissen over de verdeling van zijn erfenis. "Deze aanpassing heeft zeker zijn betekenis in de context van nieuw-samengestelde gezinnen. Maar we willen in de eerste plaats dat bijvoorbeeld ouders van kinderen die speciale zorgen nodig hebben, of ouders die al jaren door een bepaald kind worden verzorgd, van de strenge regels kunnen afwijken, uiteraard met instemming van de andere kinderen die weten wat en hoe alles gaat gebeuren."