Erfenis meer 'op maat' verdelen

le mercredi 07 décembre 2016 10:22 De Standaard

Z. heeft vier kinderen, van wie er eentje extra zorg nodig heeft. Het erfrecht voorziet erin dat hij het voorbehouden deel van zijn erfenis gelijk onder zijn kroost verdeelt, maar hij wil de jongste méér nalaten omdat haar begeleiding handenvol geld kost. Vandaag is dat extreem moeilijk, in de toekomst moet dat vlotter gaan.

'Het erfrecht is niet meer aangepast aan het maatschappijmodel van vandaag', weet de minister van Justitie. 'Een flexibilisering dringt zich op, zodat de erflater meer gemoedsrust vindt bij het verdelen van zijn erfenis.' Hij zal vrijer kunnen beschikken over het voorbehouden deel, wanneer hij met alle betrokkenen een schriftelijke overeenkomst sluit. Ook voor nieuw-samengestelde gezinnen is dat interessant. Geens: 'De erfgenamen kunnen nadien niet meer op de afspraken terugkomen.'

Hij lanceert ook een vierde type huwelijksstelsel, met scheiding van goederen maar verrekening van aanwinsten. Daarin staat de autonomie van de echtgenoten centraal, en toch is er solidariteit bij echtscheiding.

Daarnaast vereenvoudigt de minister de registers van de burgerlijke stand. Een doorgedreven digitalisering moet tot snellere en goedkopere procedures leiden, niet de burger maar de overheid moet zélf akten opvragen indien nodig.

Hoe haalbaar is dit? Binnen de meerderheid bestaat er al een brede consensus over de hervorming van het erfrecht: Geens wil nog in 2016 spijkers met koppen slaan. De andere vereenvoudigen zijn vaak technische ingrepen en moderniseringen, ook daar worden weinig moeilijkheden verwacht. (mju)