Meer vrijheid in het huwelijk en de erfenis

le mercredi 07 décembre 2016 10:15 Het Nieuwsblad

“Het erfrecht is niet meer aangepast aan het maatschappij van vandaag”, zegt Geens. Wie vandaag een erfenis nalaat, heeft te weinig vrijheid om zelf te bepalen aan wie die toekomt. Zo kan iemand met drie kinderen maar 25 procent vrij besteden. De algemene regel zou worden dat er ­altijd 50 procent vrij besteed kan worden. Het idee bestaat al langer, maar Geens wil nu voor het einde van het jaar een concreet voorstel indienen.

Ook het huwelijksrecht ondergaat een aanpassing en ook daar is het de bedoeling dat de echtgenoten meer autonomie krijgen. “Tegelijk moet er voldoende solidariteit blijven bij een echtscheiding”, zegt Geens. Daarom roept hij een vierde type huwelijksstelsel in het leven, met scheiding van goederen maar verrekening van aanwinsten. Dat nieuwe stelsel moet vermijden dat de partner die zijn carrière on hold zet en de gezinstaken voor zijn rekening neemt, na een echtscheiding met lege handen achterblijft.

Tot slot heeft Geens ook plannen met het wettelijk samenwonen. In de toekomst zou dat alleen nog maar kunnen voor koppels die een “amoureuze relatie” hebben. Broer en zus, of ­vader en dochter, die samen een huis delen, zullen geen verklaring van wettelijke samenwoning meer kunnen afleggen.

Binnen de meerderheid bestaat al een brede consensus over de hervorming van het erfrecht. De andere vereenvoudigingen zijn veeleer technische ingrepen en moderniseringen. Daar worden weinig moeilijkheden verwacht.