Nieuw huwelijksstelsel beschermt thuisblijvende partner

le mercredi 07 décembre 2016 10:20 De Tijd

De tijd van de vader-kostwinner en de moeder aan de haard ligt dan wel al even achter ons, ook nu nog opteren veel koppels voor een 'traditionele taakverdeling'. De ene partner gaat minder werken en neemt het gros van de huishoudelijke taken voor zijn rekening zodat de andere partner zich volop kan concentreren op zijn carrière. Die keuze wordt vaak vol overtuiging samen genomen, maar ze kan de thuisblijvende partner zuur opbreken als de relatie op de klippen loopt. Zeker als het koppel gehuwd is met een stelsel van scheiding van goederen.

'Onbillijk', vindt minister van Jusititie Koen Geens, die daarom een nieuw type van huwelijksstelsel wil invoeren. 'In dat nieuwe stelsel van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten staat de autonomie van de echtgenoten centraal, maar is toch in solidariteit bij een echtscheiding voorzien', legt Geens uit.

Onder de aanwinsten vallen alle goederen en inkomsten die de partners tijdens het huwelijk verworven hebben. Daarnaast onderzoekt Geens of bij het reeds bestaande stelsel van de zuivere scheiding van goederen 'een correctiemechanisme ingevoerd kan worden zodat de rechter de mogelijkheid krijgt om in uitzonderlijke gevallen onbillijkheden te remediëren'. Momenteel behandelen rechters deze situatie zeer uiteenlopend.

Het nieuwe stelsel zou een vierde type huwelijksvermogensstelsel zijn, boven op het bestaande wettelijke stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het stelsel van de zuivere scheiding van goederen en het stelsel van de algehele gemeenschap.

Het voorstel van Geens kadert in de opfrissing van het erf- en het relatierecht. Die twee zijn als een Siamese tweeling. Als een gehuwde persoon overlijdt, wordt eerst zijn huwelijkscontract ontbonden vooraleer bepaald wordt wat er in zijn nalatenschap zit.

Over het relatievermogensrecht wordt nog volop onderhandeld. Voor het erfrecht wordt de komende weken een wetsontwerp aan de regering voorgelegd. Centraal daarin is dat de mensen vrijer kunnen bepalen wie wat van hun erft. Daarom wordt de wettelijke reserve van de kinderen - het minimale erfdeel dat ze altijd krijgen - op voorstel van Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) beperkt tot de helft van de nalatenschap. Wie de kinderen nog verder wil onterven, zal dat ook kunnen, mits de kinderen daar akkoord mee gaan. De ouders en de kinderen zullen in een familiale overeenkomst bindende afspraken kunnen maken over de nalatenschap. Dat is vooral goed nieuws voor nieuw samengestelde gezinnen en koppels die ongehuwd samenwonen.

NADINE BOLLEN