Burgerlijke stand gaat digitaal

le vendredi 09 décembre 2016 08:04 Het Laatste Nieuws

Tegen 1 januari 2018 zal je niet meer van het ene loket naar het andere moeten hollen om aktes bij de burgerlijke stand op te vragen. De regering digitaliseert de burgerlijke stand, waardoor je in enkele muisklikken aktes kan opvragen.

Voor een echtscheidingsdossier moet je gemiddeld 7 attesten van de burgerlijke stand verzamelen voor de rechtbank. Maar die papierwinkel valt tegen 2018 weg. De griffie zal de nodige documenten namelijk rechtstreeks elektronisch kunnen opvragen aan de gemeente. Voor een naamswijziging zal je ook niet meer van de federale overheid naar de gemeente moeten rennen. De documenten worden meteen doorgespeeld naar de gemeente. En in enkele muisklikken zal je je geboorteakte voor een verhuis naar het buitenland kunnen opvragen. Hetzelfde geldt voor een huwelijks- of overlijdensakte.

"Die digitalisering ligt al zeker 10 jaar op de regeringstafel", zegt bevoegd justitieminister Koen Geens (CD&V). Maar vandaag keurt de regering de plannen van Geens en zijn collega's Jan Jambon (N-VA), Theo Francken (N-VA), Didier Reynders (MR) en Alexander De Croo (Open Vld) goed. Hoe de regering de omslag van papier naar online wil maken? Alle 589 gemeentelijke registers worden tegen 1 januari 2018 ondergebracht in 1 centrale digitale databank. Vanaf dan worden nieuwe aktes enkel nog online opgemaakt. De oude aktes worden stapsgewijs gedigitaliseerd. De ambtenaar zal de documenten elektronisch afleveren en de burger zal ze in een latere fase zelf kunnen downloaden en afprinten.

852 bomen per jaar

Wat de burger ermee wint, is duidelijk: voor de echtscheidingsprocedure schat minister Geens (CD&V) bijvoorbeeld dat de administratieve doorlooptijd met bijna 2 maanden kan worden ingekort. Nog opmerkelijk is dat de digitalisering positief uitdraait voor het milieu: de regering liet berekenen dat op die manier jaarlijks 852 bomen zullen worden gespaard en dat de CO2-uitstoot elk jaar met 1.664 ton zal dalen. Voor de ambtenaar betekent de digitale transformatie minder werklast. "De ambtenaren en griffies moeten de papieren archieven bijvoorbeeld niet meer bijwerken omdat de databanken automatisch en elektronisch worden gesynchroniseerd", klinkt het. Maar ook voor de overheid brengt het wat op: "Want hiermee realiseren we elk jaar een besparing van 9 miljoen euro voor de federale overheid en 31 miljoen euro voor de gemeentebesturen", zegt binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). (IVDE)