Naar de burgerlijke stand van achter uw computer

le vendredi 09 décembre 2016 08:03 De Morgen

Van het ene loket naar het andere hollen voor stapels documenten hoeft vanaf 1 januari 2018 niet meer. De regering brengt de 589 gemeentelijke registers samen in één centrale databank, waardoor overheden rechtstreeks gegevens kunnen uitwisselen.

Voor een echtscheidingsdossier moet je gemiddeld zeven attesten van de burgerlijke stand verzamelen voor de rechtbank. Maar die papierwinkel valt tegen 2018 weg omdat de griffies de documenten meteen elektronisch kunnen opvragen bij de gemeente. Voor een naamswijziging speelt de federale overheid het papierwerk ook meteen door naar de gemeente. Een pasgeboren kindje vanop uw smartphone aangeven bij de gemeente, is nog niet voor morgen. Maar in elk ziekenhuis zal een ambtenaar een loket krijgen, waardoor u in het ziekenhuis uw kind via eID kan inschrijven. En in enkele muisklikken zult u uw geboorteakte kunnen opvragen, bijvoorbeeld voor een verhuis naar het buitenland.

Het zijn maar enkele voorbeelden van de digitalisering van de burgerlijke stand. "Die uitdaging ligt al zeker tien jaar op de regeringstafel", zegt bevoegd justitieminister Koen Geens (CD&V). Maar vandaag keurt de regering de plannen van Geens en zijn collega's Jan Jambon (N-VA), Theo Francken (N-VA), Didier Reynders (MR) en Alexander De Croo (Open Vld) goed.

Hoe de regering de omslag van papier naar online wil maken? Alle 589 gemeentelijke registers worden tegen 1 januari 2018 ondergebracht in één centrale digitale databank. Op die manier kunnen alle overheden zonder omwegen documenten raadplegen. Vanaf dan worden nieuwe aktes enkel nog online opgemaakt. Oude aktes worden stapsgewijs gedigitaliseerd. De ambtenaar zal de documenten elektronisch afleveren - hij kan ze via de eID ondertekenen. In een latere fase zal de burger zelfs van achter de computer bepaalde documenten kunnen downloaden en printen.

Papierberg

Doordat de dienstverlening veel efficiënter kan verlopen, zou iedereen veel tijd winnen. Voor de echtscheidingsprocedure schat minister Geens bijvoorbeeld dat de administratieve doorlooptijd met bijna twee maanden kan worden ingekort.

En dan is de verkleining van de papierberg: de regering liet uitrekenen dat jaarlijks 852 bomen zullen worden gespaard en dat de CO2-uitstoot daalt met 1.664 ton. "De ambtenaren van de burgerlijke stand en griffies moeten de papieren archieven ook niet meer bijwerken, omdat de databanken automatisch en elektronisch worden gesynchroniseerd."

"Naast een groter comfort voor ambtenaar en burger besparen we 9 miljoen euro per jaar", zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Er zal namelijk minder geld gaan naar gebouwen, omdat de documenten geen fysieke plaats meer zullen innemen.

Het personeel kan zich intussen concentreren zijn kerntaken. De regering benadrukt wel dat door de digitalisering geen jobs zullen sneuvelen.

(IVDE)