19 magistraten werken verder na 67 jaar

le mardi 20 décembre 2016 09:25 De Tijd

Zeker 19 magistraten zijn ingegaan op het aanbod nog langer te blijven werken dan 67 jaar. Dat is volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) meer dan oorspronkelijk ingeschat toen die mogelijkheid in november vorig jaar werd ingevoerd. Er waren eerst zelfs 28 magistraten die het afgelopen jaar een aanvraag indienden om langer te blijven werken dan de leeftijdsgrens van 67 jaar. Een drietal heeft intussen die aanvraag toch weer ingetrokken. Over zes andere aanvragen is nog geen beslissing gevallen. Het aantal kan dus nog oplopen.

De magistraten die langer willen werken dan 67 jaar kunnen elk jaar hun verlenging aanvragen tot de grens van 70 jaar. Bij het Hof van Cassatie kan dat nog langer. Daar kunnen de magistraten vanaf 70 jaar nog eens drie jaar langer blijven werken.

Van de 19 magistraten die na 67 jaar voltijds willen voortwerken, hebben er al verschillenden een nieuwe verlenging aangevraagd. Meer ruchtbaarheid geven aan die nieuwe mogelijkheid, vindt minister Geens niet nodig. 'De mogelijkheid is bekend bij de magistraten.' LB

LARS BOVÉ