Voorstelling van de vernieuwde website van het EMB

le mercredi 21 décembre 2016 14:44 Conférence de presse EMB

Chers amis,

J’aimerais tout d’abord remercier Monsieur Echallaoui et je tiens à répéter son message : « Restons avant tout des citoyens ouverts, tolérants et respectueux de l’autre. »

Beste Vrienden,

Onze wereld en ons continent beleven woelige tijden. Men poogt Wij en Zij denken op te dringen. Onze formele plicht noodzaakt ons de veiligheid van onze burgers zo goed mogelijk te waarborgen. Onze morele plicht bestaat er in dit denken tegen te gaan op alle mogelijke manieren en in het bijzonder onze kinderen te beschermen tegen dit gif.

Met elke nieuwe aanval, zij het op een kerstmarkt of een moskee,wordt Europa’s uitdaging om tolerantie, gelijkheid en openheidte verdedigen immer groter. Als Europa wil overleven als een baken van democratische hoop in deze wereld geteisterd door zinloos geweld mag het geen afstand doen van deze waarden.

Dit jaar heb ik deze boodschap te veel moeten brengen. 2016 startte met aanrandingen onder de Dom van Keulen en lijkt te gaan eindigen met een verweesde Kerstmarkt in Berlijn. Straks kunnen we overal op tv en de kranten de jaaroverzichten bekijken. Ik kijk er eerlijk gezegd niet naar uit. Ik ben het beu om elke keer te moeten spreken over het sluimerende gif van populisme. Alleen kritiek, alleen afbreken. Zelf geen plan of inspirerende ideeën hebben. Dat is Brexit, dat is Trump.

De verruwing van de maatschappij is stuitend. De Farages en Wilders waren er vlug bij om Merkel de doden persoonlijk aan te wrijven. Leedvermaak onder de Kerststal. Waar is de tijd dat we mensen bewonderden om hun medeleven? Waar is de tijd dat op tolerantie, niet zoals nu bon ton is, als op zwakheid en toegeeflijkheid werd neergekeken, maar ze als een ethische kracht werd geprezen ?

Vergis je niet. Ook ik wordt soms moedeloos van de opeenvolging, de niet aflatende haat.Ik moet toegeven dat ook ik vaak woedend ben. Toen ik het nieuws hoorde van Duitsland eergisteren, terwijl eerder in Jordanië, Turkije en Zwitserland ook al de wreedheid had toegeslaan, maakte ook van mij een machteloze woede zich meester.

Dat is een woede gericht tegen de haat. Woede over het waarom. Angst voor de onzekerheid, angst omdat je weet dat de mensheid in staat is tot het beste zowel als het slechtste. Verbittering omdat goedheid wordt weggelachen.Zaak is dan om die angst, die woede te plaatsen, te kanaliseren. Zodat de woede kan aanzetten tot verbinden. Zodat moedeloosheid doet opkijken naar eenvoudige mensen die elke dag proberen, met aandacht voor de kleine goedheid, door het leven te gaan. Zich laten inspireren door de Ahmed’s of Fatima’s in ons land die vaak dag op dag blikken moeten trotseren die niemand zou moeten trotseren.

Ik blijf geloven in de goedheid van de mens, maar dan moeten die mensen wel eerst in zichzelf geloven. Waarachtig blijven aan zichzelf en aan onze idealen. Alle Liefde begint bij eigen liefde.

Mais pourquoi l'Occident devrait-il se montrer tolérant à l’égard des musulmans, quand cette tolérance ne semble pas être réciproque? Pourquoi, alors que des citoyens innocents trouvent la mort dans des cafés, sur des terrasses et maintenant même dans des marchés de Noël alors qu’ils sont en train de célébrer la vie elle-même ?

Les raisons sont multiples, mais la raison fondamentale de la tolérance réciproque est bien plus simple : parce que nous sommes tous des êtres humains. Parce que les musulmans, comme tout un chacun, détestent le terrorisme et l’angoisse, et en sont même doublement touchés. Parce que les musulmans ne sont pas des terroristes et parce que l'Islam, à l’instar du christianisme ou du judaïsme, n'est pas diabolique mais est porteur, au fond de lui, d’un message d'amour et de respect.

Onze tijd leeft veel te snel om een goed geheugen te hebben, maar ook Europa werd ooit, net zoals nu het Midden Oosten, verscheurd werd door godsdienstoorlogen en religieus fundamentalisme. Bitterheid en wantrouwen van de ene religie tegenover de andere, van de ene mens tegenover de andere, is als een voortwoekerend gif. We mogen dit gif geen kans geven onze geesten aan te tasten en dienen het te bestrijden met alle mogelijke middelen.

En als het gaat om onze essentiële waarden - het geloof in de democratie , de rechtsstaat , tolerantie , gelijke behandeling van allen, respect voor dit land en zijn gemeenschappelijk erfgoed –dan is het daar waar we samen komen, dan is het dat wat we gemeenschappelijk hebben. Daar creëren we collectiviteit in onze individualiteit.

Het recht om anders te zijn. De plicht om te integreren. Dat is wat ons deelgenoten maakt. En noch racisten noch extremisten zullen toegestaan worden om dit te vernietigen.

Er moet natuurlijk gedebatteerd worden over de regels voor veiligheid en vrijheid - wat ze zouden moeten zijn en hoe moeten ze worden toegepast. Maar er is bij mij geen enkele wil om een dergelijk debatte veranderen in een aanval - expliciet of impliciet - op moslims. Integendeel, wij willen de gemodereerde stemmen luider horen in het debat. De mensen die niet oproepen tot haat en geweld, maar tot verzoening en vredevol samenleven.

L’Exécutif des Musulmans de Belgique doit être un organe qui représente les différents courants de l'Islam vis-à-vis les autorités en Belgique, pour autant bien entendu qu’ils adhèrent aux principes de la Constitution, à l'Etat de droit et aux droits et libertés fondamentaux.


Il doit être le canal de communication par excellence entre les autorités et la Communauté musulmane de Belgique, même si, au départ, il s’agit de la gestion du temporel du culte islamique. On ne peut toutefois pas nier que l'Exécutif des Musulmans de Belgique peut et doit en particulier jouer également un rôle important vis-à-vis de la société civile et de la vie associative.


A cette fin, il est nécessaire que l'Exécutif soit au service de la Communauté musulmane de Belgique et qu’il aide les musulmans de Belgique à écrire et développer leur propre histoire en favorisant le développement d’un islam citoyen et respectueux du vivre-ensemble.

Je suis Ahmed. Je suis Fatima. Laten we samen woedend zijn, laat ons samen schreeuwen tegen haat en laat ons samen op staan en samen blijven geloven in het licht van de mensheid. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een Nieuw Jaar waar u wildvreemden dag zegt, uw geliefden omhelst en meezingt met het enthousiasme en onbevangenheid van uw kinderen.