Geens introduceert het stille faillissement

le jeudi 22 décembre 2016 10:45 De Standaard

Er zit een grondige hervorming van de faillissementsreglementering in de pijplijn. De opvallendste nieuwigheid is het stille faillissement.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een voorontwerp van wet klaar dat in de praktijk neerkomt op een versmelting van de faillissementswetgeving en de regelgeving rond de continuïteit van de ondernemingen (het vroegere gerechtelijk akkoord,red.). Maar in zijn voorstel zet hij nog een stap verder. Hij introduceert enkele opmerkelijke vernieuwingen, heeft de Franstalige krant Le Soir vernomen.

De ministerraad buigt zich vrijdag voor de eerste keer over de voorstellen van Geens.

Streefdoel van Geens is het aantal faillissementen terug te dringen en de overlevingskansen van bedrijven in moeilijkheden groter te maken. Hij is van oordeel dat het geen zin meer heeft om twee verschillende wetten te behouden die allebei de regels vastleggen voor bedrijven die in nesten zitten.

De vernieuwing die het meest in het oog loopt is een onderneming de kans te geven om haar faillissement in alle stilte voor te bereiden.

Precurator

Het probleem bij een faillissement vandaag is dat de verkoop van de activa vaak tegen bradeerprijzen gebeurd. Omdat het gaat om een gedwongen publieke verkoop. Geens wil de functie van precurator in het leven roepen. Met als opdracht de schuldeisers discreet te contacteren en tegelijk via onderhandse verkoop van de activa zo veel mogelijk geld te recupereren.

Geens wil ook schuldregelingen buiten de rechtbank attractiever maken. Waarbij bedrijven die zwaar in het krijt staan minnelijke schikkingen kunnen afsluiten met hun schuldeisers. Dat kan vandaag ook al, maar de interesse bij schuldeisers is bijzonder klein omdat bij een faillissement de curator het geld kan terugeisen dat een bedrijf in moeilijkheden heeft overgemaakt. Geens stelt voor daarmee komaf te maken.

Verder zullen voortaan ook de vrije beroepen onder de nieuwe wet op de insolvabiliteit vallen. Vandaag kunnen die de boeken niet neerleggen. Sommige vrije beroepen passen daar een mouw aan met een solidariteitsfonds. Wie daar geen beroep op kan doen en in financiële moeilijkheden, wordt vaak geconfronteerd met een zeer lange terugbetalingstermijn van de schulden. (pse)