De week van Geens 12 - 24 december

le dimanche 25 décembre 2016 15:41 De week van Geens

Ik heb enkele prettige verrassingen voor u onder de kerstboom.

Het parlement keurde eergisteren donderdag definitief vijf justitiewetten goed: de pandwet, de BOM-wet met nieuwe opsporingsmethodes, Potpourri IV, de nieuwe naamwet en de wet op het onmiddellijk uitvoerbaar betalingsbevel inzake verkeersboetes. Deze wetten verschijnen alle vijf in het Staatsblad voor 1 januari.

Gisteren vrijdag keurde de Ministerraad drie grote projecten goed waaraan ik lang en hard heb gewerkt, samen met de beste ploeg, die van Justitie. Zij vertrekken naar de Raad van State, en dan naar het parlement.

Het eerste voorstel gaat over het erfrecht. Samen met vier parlementairen van de meerderheid (Sonja Becq, Carina Van Cauter, Sarah Smeyers en Philippe Goffin), en met een hele reeks experten en beroepsfederaties, en met de administratie van Justitie heeft mijn kabinet een tekst over modern erfecht voorbereid die er mag zijn. Er werd op geen inspanning of rechtsvergelijking gekeken. De tekst gaat nu naar de Raad van State om dan in het parlement te worden behandeld.

Een tweede ontwerp behandelt het faillissement en bereidden we voor samen met Kris Peeters, bevoegd voor Economie. We moedigen in dit vooruitstrevend ontwerp de minnelijke regeling aan, de tweede kans (na een faling moet je kunnen herbeginnen) en zelfs het stil faillissement, om de waarde van de onderneming beter te bewaren. Bovendien zullen voortaan ook ondernemingen die geen handelaar zijn, zoals vrije beroepers en landbouwers, in een ordentelijke faling kunnen gaan. Tot nog toe was dat niet mogelijk, en werden de schuldeisers van een failliete vrije beroeper bijvoorbeeld op 'first come, first serve' basis behandeld, en niet gelijk.

Een laatste ontwerp dat werd goedgekeurd bevat de eerste titel van het Nieuw Wetboek Strafrecht dat reeds sedert meer dan 50 jaar wordt verwacht. Hopelijk komt titel II even snel klaar en kunnen we voor het einde van de legislatuur eindelijk een geheel nieuw, rechtvaardig en billijk strafrecht goedkeuren.

Eerder deze week mocht ik ook getuigen voor de Onderzoekscommissie Terrorisme. Meer dan 3,5 uur werd ik ondervraagd. Ik had heel de weekend gestudeerd, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Ik hoop dat ik mij zal kunnen herkennen in de aanbevelingen die de Onderzoekscommissie voor de toekomst zal doen: de gerechtelijke politie, de Staatsveiligheid en de diensten van de strafuitvoering gaan mij in hun functioneren zeer ter harte. Zij hebben zich voluit ingezet de voorbije twee jaar, en buitenlandse ervaringen tonen aan dat veel kritiek op onze diensten onterecht was.

Het was een bewogen jaar: migratie, aanslagen, gevangenisstakingen, Brexit, verrechtsing in heel de wereld en veel onverdraagzaamheid. Ik keek op dat jaar terug in verschillende interviews (zie Uitgelicht).

Morgen is het Kerstmis. Zelf woonde ik een prachtige kerstviering vrijdagavond bij in Wortel, een gevangenis vlak bij Tilburg die op 15 december werd gesloten.

Gelukkig komt, ondanks alle tegenspoed en polarisatie in onze samenleving, de vreugde van het nieuwe leven van Kerstmis elk jaar terug.

De hoop die de geboorte van een kind opwekt, met het perspectief van een vreedzame samenleving, vervult de meest ruwen en bitteren onder ons met het beetje ontroering dat nodig is voor een nieuw begin, of de vergiffenis.

Drie zaken wens ik u in het bijzonder: een goede gezondheid, het vertrouwen dat angst wegneemt en de gezonde eigenliefde die vriendschap en liefde voor anderen mogelijk maken.

Lees De week van Geens »