Hulpverleners en politie mogen beroepsgeheim even opzijzetten

le lundi 13 février 2017 11:30 De Standaard

In de strijd tegen radicalisering, kindermishandeling en partnergeweld mogen hulpverleners en politie hun kennis samen op tafel leggen om efficiënter te kunnen optreden.

Hulpverleners stoten tijdens hun werk soms op onrustwekkende situaties, waarbij ze voelen dat er gevaar dreigt, maar zelf niet genoeg kunnen doen. De politie beschikt soms over informatie die hulpverleners zou kunnen helpen om een gezin beter te begeleiden. Maar die info aan elkaar doorspelen, kunnen en mogen ze nu niet, want dan schenden ze hun beroepsgeheim.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil hen nu het recht geven om die informatie met elkaar te delen, zonder dat ze nadien vervolgd en gestraft kunnen worden. Zijn wetsontwerp daarover ligt momenteel ter bespreking in de Kamercommissie Justitie.

Het oorspronkelijke voorstel is van CD&V'er Raf Terwingen. Als burgemeester van Maasmechelen merkte hij dat beroepsgeheim hulpverleners en politiemensen soms hinderde om vrijuit te praten in de Lokale Integrale Veiligheidscellen, waar informatie over radicaliserende jongeren wordt besproken. 'Hetzelfde signaal kreeg ik van hulpverleners rond intra- familiaal geweld', zegt hij.

De voorbije jaren liepen er al experimenten rond deze gezamenlijke aanpak door politie en hulpverlening. Maar het blijft werken in de grijze zone. Dat voelen ze nu ook binnen het Family Justice Center in Antwerpen, waar complexe dossiers rond geweld binnen het gezin worden opgevolgd.

Multiprobleemgezinnen

'Wij zijn dan ook vragende partij voor een wettelijke regeling', zegt verantwoordelijke Pascale Franck. 'Zo'n wet kan en zal levens redden. Van misbruikte kinderen, van mishandelde vrouwen... Omdat de problemen nu gewoon te lang aanslepen voor we kunnen ingrijpen. De ervaring leert ons bovendien dat sommige multiprobleemgezinnen alleen geholpen kunnen worden als alle diensten de handen in elkaar slaan.'

Die gezamenlijke aanpak is de toekomst, zegt Franck. Het Antwerpse Family Justice Center krijgt dit jaar nog navolging in Limburg, Mechelen en de Kempen. Als het van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) afhangt, volgt ook de rest van Vlaanderen.

Het wetsontwerp van Geens verwijst ook naar de lokale overlegcellen rond radicaliserende jongeren. En naar lokaal overleg tussen huisartsen en politie. (sdb)