Geens geeft gerechtsexperts kwaliteitslabel

le jeudi 02 mars 2017 09:34 Het Laatste Nieuws

Gerechtsexperts moeten binnenkort een kwaliteitslabel kunnen voorleggen, om partijdigheid tegen te gaan. Verzekeraars schakelen dikwijls deskundigen in om de schadevergoeding te berekenen in hun voordeel. Verkeersslachtoffers krijgen dan van de expert te horen dat ze niets mankeren, terwijl hun eigen arts het tegenovergestelde beweert. Om de onafhankelijkheid van zulke experts te waarborgen, heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in december al een wet goedgekeurd om een register in het leven te roepen.

De kamercommissie Justitie moet deze maand klaar zijn met de details, zodat dat register ook in werking kan treden. De bedoeling is dat deskundigen een aanvraag indienen, waarna die wordt getoetst. Een toegekende aanvraag is geldig voor zes jaar, mits continue bijscholing. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vreest dat de opleidingen niet altijd neutraal zijn. Gerechtsartsen die nauwe banden met verzekeraars hebben, verliezen hun neutrale blik, zo waarschuwt het VPP.