“Mee het zwembad geopend”

le samedi 04 mars 2017 10:50 Gazet van Antwerpen

Koen Geens werd geboren in de parkgemeente op de Donksesteenweg in 1958, maar in datzelfde jaar overleed zijn vader. De moeder van Geens trok toen met haar kind naar haar moeder in Merksem.

“Ik ging daar dan ook naar school, de kleuterschool in Sint-Ludgardis en het middelbaar in het Sint-Jan Berchmanscollege. Ik ging er ook naar de scouts, waar ik in de leiding kwam. Het waren zeer leuke jaren.”

Kampelaar

Begin jaren zeventig bouwde de moeder van Koen Geens een woning in Kampelaar, een straat die uitzicht geeft op de sportvelden van het Sint-Michielscollege. “Ik bleef echter naar het Sint-Jans Berchmanscollege in Merksem gaan. Ik zat er samen met onder meer de huidige CEO van de VRT, Paul Lembrechts. Ik herinner me Paul als een geweldige Gaston Berghmans-imitator. De jaren aan de Kampelaar waren ook zeer plezant. Ik ging vaak voetballen op de velden van het Sint-Michiels-college. Op de piste ging ik al eens naar atletiekwedstrijden kijken. Ik zag er grootheden als Gaston Roelants en Miel Puttemans lopen. Mijn vader heeft trouwens tot aan zijn dood les gegeven in het Sint-Michielscollege. Hij was net als mijn moeder, die les gaf in Sint-Ludgardis in Merksem, een germanist”, vervolgt Koen Geens.

Na zijn middelbare studies trok Geens naar de universiteit in Antwerpen om er zijn studie rechten aan te vatten. “Mijn moeder wilde dat ik rechten zou gaan studeren, ik voelde me ook wel aangetrokken tot de Germaanse talen. Maar het werd rechten. Eerst twee jaar in Antwerpen en dan drie jaar in Leuven”, vervolgt Geens.

“Levensgevaarlijke sprongen”

De huidige minister van Justitie heeft nog heel wat leuke herinneringen aan Brasschaat. “Ik heb er mee het zwembad geopend. In het openluchtbad waren er springplanken van verschillende hoogten. Ik herinner me nog levensgevaarlijke sprongen van de tienmeterplank. Ook toen ik nog in Merksem woonde, ging ik dagelijks naar Brasschaat om er te zwemmen. Het was de tijd dat er belangrijke wedstrijden werden gezwommen. Ik zag er grootheden als François Simons aan het werk”, zegt Geens, wiens moeder twee jaar geleden is gestorven. Hij is zelf getrouwd en heeft drie kinderen.

Huidig vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die in Brasschaat woont, herinnert zich nog de mooie eucharistieviering bij het overlijden van moeder Geens. “Zeer mooie muziek, zoals je dat van Koen kan verwachten.”

Jan Brys