Parket Halle-Vilvoorde krijgt eindelijk beloofde nieuwbouw

le vendredi 10 mars 2017 09:02 Het Nieuwsblad

De ministerraad heeft een nieuwbouwproject goedgekeurd voor het parket Halle-Vilvoorde, dat nu nog verspreid zit over twee gebouwen in Asse. Procureur des Konings Thierry Freyne is tevreden, ook al had de beloofde nieuwbouw er eigenlijk al moeten staan.

Sinds de splitsing van het parket Brussel-Halle-Vilvoorde zit het parket van Halle-Vilvoorde al ongeveer vier jaar verspreid over twee tijdelijke gebouwen in Asse. De ministerraad heeft nu een nieuwbouwproject goedgekeurd waardoor alle diensten gecentraliseerd zullen worden. Bevoegd minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is blij met deze beslissing: “Om de werking van de gerechtelijke diensten te garanderen, is een goede infrastructuur essentieel”.

Te weinig personeel

De Procureur des Konings hoopt vooral dat het gebouw er snel zal staan, en dat het veel vergaderzalen telt. “Er werd hierover al meermaals vergaderd, en hopelijk houdt men rekening met de wensen”, zegt hij. “We hebben goede relaties met het OCMW van Asse, maar de rusthuiskamertjes waar we nu in werken, zijn echt te klein geworden.”

Procureur des Konings Thierry Freyne was na een eerste evaluatie vorig jaar tevreden over de werking van het nieuwe parket, maar hij was tegelijk bezorgd over de toekomst. “We moeten meer dossiers behandelen, terwijl ons personeelsbestand is maar voor 85% is ingevuld. Mijn mensen zitten op hun tandvlees en sommigen hebben zelfs al geen tandvlees meer”, liet hij toen noteren.

De nieuwbouw lost een deel van de problemen op. Er komen ook 44 fietsenstallingen en extra ruimte voor het archief, waar de lopende dossiers worden bewaard. De nieuwbouw zal behalve het parket ook het auditoraat, het vredegerecht en de diensten van de FOD Financiën huisvesten. Voor de uitwerking van de plannen wordt een studiebureau aangesteld. Waar de nieuwbouw komt en wanneer die klaar zal zijn, daarover beslist de Regie der Gebouwen.

Bij de magistraten bedraagt het personeelsbestand ondertussen bijna 100%, op één vacature na. Vooral bij de administratie blijft de werklast hoog. Inzetten op digitalisering kan daar een oplossing bieden. “We konden de vervolgingsgraad in correctionele zaken al doen toenemen tot 18%”, besluit de procureur tevreden.

Matthias Vanhamme