Geens komt tegen Pasen met anti-kraakwet

le mardi 14 mars 2017 09:41 De Morgen

Slowaakse Roma-zigeuners zijn in Gent in het huis getrokken van een koppel dat zich voor het werk in Vietnam bevond. De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) klaagde dat hij onvoldoende wettelijke instrumenten heeft om de krakers aan te pakken.

"We zullen de procedure voor de vrederechter verstrengen, meer tanden geven, door een strafsanctie laten volgen, ook wanneer er niemand meer woont. Ik denk dat we eerst langs de vrederechter zullen gaan met een burgerlijke uitzetting die eventueel ook gevorderd kan worden door de lokale overheid", verklaarde Geens op de VRT. "Laat ons duidelijk zijn: woonstschending vandaag of diefstal met inbraak of valse sleutels, dat zijn allemaal zaken die ten strengste verboden zijn. Ik verwacht dat we nog vóór Pasen met maatregelen zullen komen."

De minister van Justitie werkt aan een voorstel dat duidelijk moet maken welke strafbaarstellingen gelden. Daarnaast wil Geens een versnelde burgerlijke procedure waarmee een bevel tot uitzetting wordt afgedwongen via de vrederechter, verduidelijkt zijn kabinet aan persbureau Belga. Eerst langs de vrederechter passeren is een snellere en efficiëntere oplossing want er moet immers eerst vastgesteld worden of de eigenaar de eigenaar is, degene die het pand betrekt geen huurder is of was, niet zomaar in het huis mocht verblijven van de eigenaar en dan plots niet meer.

Wanneer krakers een bevel tot uitzetting weigeren, zal een strafsanctie volgen. Minister Geens zal ook bekijken in welke mate het mogelijk is dat ook de lokale besturen een bevel tot uitzetting kunnen vorderen. Vandaag is woonstschending of diefstal met inbraak of valse sleutels al verboden en dus strafbaar, merkt het kabinet Justitie nog op.