Tot vier jaar celstraf voor misbruik van voorkennis

le jeudi 20 avril 2017 09:25 De Tijd

Wie zijn voorkennis misbruikt om op het ideale moment aandelen te kopen of te verkopen, riskeert binnenkort tot vier jaar gevangenisstraf. Dat is vier keer meer dan de huidige maximumstraf. Dat staat in een nieuw wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De Tijd kon de wettekst en de bijbehorende toelichting al inkijken. Zelfs wie nog maar een poging onderneemt om aandelen met voorkennis te verhandelen, zal al strafbaar zijn.

Ook wie een aandelenkoers probeert te manipuleren, bijvoorbeeld door een vals gerucht te verspreiden, riskeert binnenkort tot vier jaar gevangenis. Dat is dan weer het dubbele van de huidige maximale celstraf voor 'koersmanipulatie'. Wie daarop betrapt wordt, riskeert, net als bij misbruik van voorkennis, ook nog eens tot drie keer het bedrag te moeten terugbetalen dat hij met de manipulatie verdiende.

De beurstoezichthouder FSMA krijgt ook een pak meer onderzoeksbevoegdheden om mensen te betrappen die handelen met voorkennis of een aandelenkoers manipuleren. Wat daarbij het meest in het oog springt, is dat al wie de FSMA kan tippen over gevallen van marktmanipulatie als 'klokkenluider' een verregaande bescherming krijgt. Die tipgevers kunnen zelfs een beloning krijgen voor hun hulp.

De FSMA krijgt ook de bevoegdheid om privéwoningen te laten doorzoeken in de zoektocht naar bewijzen voor de marktmanipulatie. Daarvoor zal de beurswaakhond wel telkens een onderzoeksrechter moeten inschakelen om de huiszoeking uit te voeren. In het huis van de verdachte kunnen alle mogelijke stukken in beslag genomen worden om de marktmanipulatie te bewijzen.

Daar komt nog bij dat de 'auditeur' van de FSMA gegevens kan opvragen bij de telecomoperatoren, bijvoorbeeld om te bewijzen dat twee verdachten met elkaar spraken.

'Handel met voorkennis en marktmanipulatie zullen zwaar bestraft worden', beaamt minister Geens. 'Deze nieuwe maximale gevangenisstraffen zijn noodzakelijk. Ze creëren een extra afschrikking naast de administratieve geldboetes die al bestaan. Oneerlijke praktijken in de financiële markten zijn een bedreiging voor de hele sector.'

LARS BOVÉ