Vijf nieuwe wapens tegen terrorisme

le samedi 06 mai 2017 12:55 De Morgen

Vanaf maandag zijn onze inlichtingendiensten nog beter gewapend in de strijd tegen terreur. Van telefoontaps bij haatpredikers tot de verplichte medewerking van slotenmakers: de aanpassingen zijn 'broodnodig', klinkt het op het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V).

1 Telefoontap bij haatpredikers

Bij onderzoeken naar extremisme en inmenging van vreemde mogendheden mag de Staatsveiligheid voortaan ook de zogenaamde 'bijzondere inlichtingenmethoden' (BIM) toepassen om informatie te verzamelen. Zo mogen de agenten telefoontaps doen bij bekende haatpredikers en vermoedelijke islamextremisten. "Zijn ook toegestaan: het openen van postpakketten en het doorzoeken van woningen, kantoren en garageboxen, inclusief het installeren van afluister- en cameramateriaal", klinkt het op het kabinet-Geens. "Bij ernstige aanwijzingen van buitenlandse inmenging wordt onderzoek naar geldstromen richting moskeeën ook vereenvoudigd, nu de Staatsveiligheid toegang kan krijgen tot financiële informatie via de banksector."

2 Meelezen met internationale chats

Om Belgische Syrië-strijders beter te kunnen volgen, wordt de BIM-wet aangepast aan moderne communicatietechnieken, zoals chatprogramma's en diensten als WhatsApp en Skype. Dit zorgt ervoor dat de militaire inlichtingendienst ADIV nu vanuit ons land mag inbreken in de communicatie tussen bijvoorbeeld individuen in Syrië en hun Belgische contacten. "Zo'n chat kan zelfs in real time meegelezen worden, ook al bevindt het target zich in het buitenland."

3 Geen schriftelijke toestemming nodig

Als aangetoond kan worden dat het gebruik van bepaalde uitzonderlijke methoden zeer dringend is, is een schriftelijke toestemming van de BIM-commissie die toezicht houdt niet langer vereist. "Tot nu toe volstond een mondelinge toestemming bijvoorbeeld wel voor het opvragen van telefoniegegevens, maar niet voor het doorzoeken van een woning. Voortaan kan het voor alle uitzonderlijke methoden en geldt de toelating voor vijf dagen in plaats van 48 uur."

4 Slotenmaker opvorderen

Van slotenmakers tot beheerders van informaticanetwerken: wanneer de Staatsveiligheid een beroep doet op derden, móéten zij vanaf maandag hun medewerking verlenen. Ook het opvragen van gegevens van privévervoersbedrijven zoals taxiservices en busbedrijven, en van reisagentschappen die online hotelreservaties aanbieden, zal vlotter moeten verlopen.

5 Eigen interventieteam

Zowel de Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst krijgt de mogelijkheid om een eigen interventieteam op te richten. "Bedoeling is om zowel het personeel als de goederen en infrastructuur van de diensten te beschermen", klinkt het. "De leden van deze teams zullen worden benoemd door de minister en krijgen een aantal politionele bevoegdheden." Zo zullen ze verlaten gebouwen en auto's mogen doorzoeken, de identiteit van verdachte personen controleren en hen fouilleren of zelfs aanhouden. "Een uur na de aanhouding moeten ze wel overgedragen worden aan de politie."

Daarnaast mogen ze gevaarlijke voorwerpen in beslag nemen én geweld gebruiken als de situatie dat vereist. "Je mag niet vergeten dat agenten van inlichtingendiensten zich op glad ijs begeven als ze infiltreren in extremistische milieus of mensen schaduwen in gevaarlijke buurten. Bovendien moeten we de omgeving van een woning waar stiekem camera- en afluistermateriaal geïnstalleerd wordt, ook kunnen beveiligen. Want de mensen die dit doen, kunnen zelf een doelwit worden van terroristen."

(KSN)