Studiedag cybercrime

le jeudi 11 mai 2017 12:11 Toespraak studiedag cybercrime

Mesdames, Messieurs,

Dames en heren,

Ik ben zeer verheugd deze studiedag over de bestrijding van ‘cybercrime’ te mogen openen. De snelle evolutie van dit soort criminaliteit maakt bijeenkomsten van gespecialiseerde onderzoekers binnen een beperkt forum bijzonder nuttig, zoals vandaag onder de drie Benelux-landen samen met de Duitse collega’s uit de grensstreek.

Naast de uitwisseling van praktische informatie tijdens jullie debatten, ben ik bij voorbaat zeer geïnteresseerd naar de aanbevelingen die uit deze discussies zullen voortvloeien.

Op nationaal vlak werd het Belgisch wetgevend kader danig aangepast met de zogenaamde ‘Kerstmis’-wet van 2016’. Met deze wet houden onze onderzoeksmethoden op internet en binnen informaticasystemen terug gelijke tred met belangrijke technische evoluties. De wet op de informaticacriminaliteit dateerde immers van het jaar 2000, nog voor het ontstaan van smartphones, sociale netwerken en de explosieve groei inzake data-encryptie.

De nieuwe wet verduidelijkt en vergemakkelijkt de gegevensexploitatie van een informaticasysteem, ook voor data afkomstig uit de ‘Cloud’. Ze schept een soepeler wettelijk kader voor infiltraties die enkel op het Internet worden uitgevoerd. Zo wordt het mogelijk vanop afstand een zogenaamde ‘sneak and peek’ uit te voeren in een informaticasysteem of anders gezegd, een discrete verificatie of er bewijsmateriaal te vinden is. De wet laat ook toe om vanop afstand een geheime huiszoeking uit te voeren binnen een geïnformatiseerd systeem en er de gegevens van te kopiëren.

Onze nationale aanpak botst echter met een transnationaal kader dat volledig voorbijgestreefd is door de technologische evolutie.


Ik weet dat bepaalde Europese evoluties niet altijd even bevorderlijk zijn voor jullie speurwerk. Het recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over dataretentie veroorzaakt veel wrevel, maar we zijn hiervoor op zoek naar oplossingen.

D’autres travaux européens sont plus prometteurs.

L’immaturité du cadre juridique international est surtout problématique dès qu’il faut obtenir la coopération d’un acteur privé situé à l’étranger, par exemple un fournisseur de services par internet.

Vos suspects et vos victimes peuvent être présents sur le territoire national mais utiliser des services internet offerts par des entreprises – Skype, Facebook, Whatsapp etc … - qui ont leur siège ailleurs et parfois même à un endroit qui n’est pas localisable.

Il n’y pas de raison de se résigner face à ces situations. Je suis convaincu qu’une concertation étroite au niveau du Benelux et avec nos pays voisins, notamment allemands, permet de jouer un rôle moteur dans les enceintes européennes.


Après que le Luxembourg et les Pays-Bas aient ouvert la réflexion au niveau de l’Union européenne durant leurs présidences respectives, la Belgique a fait ces dernières semaines une proposition concrète. La solution est simple : tout fournisseur de service internet actif sur le marché européen, quel que soit son siège, est obligé de coopérer directement avec les autorités nationales et leur communiquer les données exigées dans le cadre des enquêtes pénales.

L’Etat des poursuites demande donc directement les données au provider. Pour les mesures sensibles, l’Etat des poursuites devrait aussi demander en parallèle l’autorisation de l’Etat où se trouve la cible de la mesure, par exemple le suspect. Mais l’Etat du siège du provider ne doit pas être impliqué et encore moins celui où les données sont stockées.

Si la police belge a besoin d’identifier un utilisateur de Whatsapp en Belgique et de tracer ses communications, Whatsapp sera obligé de coopérer sous peine de sanctions fixées au niveau européen. C’est dans une large mesure l’extension de notre jurisprudence Yahoo ! , déjà inscrite dans la loi de Noël 2016 et qui nécessite une application au niveau européen.


J’insiste sur cette proposition parce qu’il me semble important que les praticiens sensibilisent leurs collègues des autres Etats mais aussi leurs propres Ministres pour soutenir une solution adaptée à la réalité des défis que vous rencontrez tous les jours. Si vous devez à chaque fois obtenir l’autorisation de l’Etat du siège du provider ou du stockage des données, cela ne fonctionnera pas.

On peut créer un système solide en termes de protection de la vie privée de la personne tout en répondant à vos besoins. Je vous invite donc à faire la promotion d’une solution ambitieuse et novatrice qui s’affranchit de critères de territorialité totalement inadaptés au monde digital.

Au-delà de la question du cadre légal, il faut aussi des solutions ambitieuses dans le partage des ressources. Un pas important a été franchi avec le développement de capacités de police scientifique d’Europol pour l’analyse par exemple de matériel électronique saisi par les autorités nationales.

Mais il faut aller plus loin et affronter avec nos Etats partenaires le grand défi du cryptage des communications. Aucun de nos Etats ne peut le résoudre seul, ni sur le plan des capacités de déchiffrement ni sur le plan légal. Des évolutions fondamentales sont donc nécessaires.

A court terme, il reste aussi une grande marge d’amélioration sur le plan pratique que ce soit dans vos contacts réciproques dans les enquêtes concrètes ou dans les solutions que vous avez trouvées avec les acteurs privés. Là aussi vos échanges sont essentiels.

Dames en heren,

Het werk van de Belgische « Computer Crime Units » vergt heel wat doorzettingsvermogen en creativiteit, wat veel bewondering verdient. Ik heb alle redenen om aan te nemen dat dit ook geldt voor de equivalente diensten in Nederland, Luxemburg en Duitsland.

Deze creativiteit in het zoeken naar oplossingen voor de toegang tot de gegevens, het verzamelen van bewijzen en de bescherming van onze burgers, moet worden gedeeld op uw niveau in dit soort evenementen. Hieruit moeten praktische oplossingen ontstaan die kunnen toegepast worden in de dagelijkse werkzaamheden van de diensten.


Maar, en ik herhaal het, we mogen nooit het geloof verliezen in het ontstaan van ambitieuze oplossingen op Europees niveau. Het is een traag proces, het is frustrerend, maar het is mogelijk en noodzakelijk. Dus u mag nooit vergeten om de Europese werkzaamheden op te volgen en uw stem hierbij te laten horen.

De Benelux zal een rol blijven spelen bij deze besprekingen zoals het dit in het verleden heeft gedaan. Ik kan u in ieder geval verzekeren dat de drie Benelux-ministers van Justitie bij elke gelegenheid, besprekingen voeren om onze standpunten te coördineren en om, tenslotte, uw mogelijkheden te verbeteren om op efficiënte wijze aanwezig te zijn in de digitale wereld.

Ik dank u voor uw aandacht.