Elke geadopteerde in België heeft voortaan recht om afkomst te achterhalen

le vendredi 19 mai 2017 16:05 Knack.be

Elke geadopteerde in België heeft voortaan recht op inzage in de identiteitsgegevens van zijn of haar ouders, hun gezondheidstoestand en hun medisch verleden. Bij de deelstaten kon dat al langer, maar donderdag is een koninklijk besluit van Justitieminister Koen Geens gepubliceerd waardoor het inzagerecht ook geldt voor federaal afgehandelde adoptiedossiers.

Het KB in kwestie regelt de verzameling en bewaring van de gegevens over de herkomst van de geadopteerde, inclusief de toegang daartoe. De bevoegde autoriteiten zijn verplicht om de gegevens te bewaren en geadopteerden later de mogelijkheid te bieden om - als ze dat wensen - hun herkomst te achterhalen.

In 2016 werden er 71 dossiers uitsluitend op federaal niveau behandeld. Het gaat dan om adopties die niet via een organisatie van de gemeenschappen verliepen, maar waar de ouders zelf de adoptie regelden. De gegevens zullen voor minimum honderd jaar bewaard worden en enkel de geadopteerde of diens afstammelingen bij het overlijden hebben er toegang toe.

"Iedereen moet het recht hebben om zijn of haar afkomst te kennen", beklemtoont Geens. "Met dit KB wordt de kans gegeven aan wie dit wenst om zijn of haar herkomst te achterhalen. Dit kan belangrijk zijn om bepaalde zaken te kunnen plaatsen en een antwoord te krijgen op vragen die de geadopteerde persoon heeft over zijn verleden."