Meer macht voor Child Focus in strijd tegen kinderporno

le jeudi 01 juin 2017 09:33 Het Belang van Limburg

Kinderporno bekijken is volgens artikel 383bis van het Strafwetboek een misdrijf. Ook Child Focus valt onder die wet. Hoewel de organisatie al een tiental jaar een meldpunt heeft voor kinderporno (www.stopchildporno.be), mochten de medewerkers al die tijd niet meer doen dan de zowat 1.500 meldingen die ze elk jaar krijgt registreren en doorgeven aan de federale politie. Als er toevallig beelden of filmpjes tevoorschijn kwamen bij het openen van de meldingen, moesten ze die zo snel mogelijk wegklikken om fouten in het onderzoek te vermijden.

Sloggi

Aan die absurde situatie komt eerstdaags een eind. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakte eerder al de weg vrij met een wetswijziging die een uitzondering voorziet voor Child Focus. Zeer binnenkort worden de concrete afspraken vastgelegd in een protocol met gerecht en politie. Daardoor krijgt Child Focus de mogelijkheid om - onder strenge voorwaarden - de beelden zelf al een eerste keer te bekijken en te analyseren.

“We hebben twee analisten in dienst die al een eerste selectie zullen maken in de meldingen. Op basis van duidelijk afgelijnde criteria van Interpol kunnen zij afwegen wat kinderporno is en wat niet”, zegt Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus. “Nu gebeurde het dat we meldingen kregen van reclame van lingeriefabrikant Sloggi, die door sommigen als kinderporno wordt geïnterpreteerd. Tot nu toe moesten we die melding gewoon doorgeven aan de politie, maar binnenkort zullen we zelf al een eerste beoordeling kunnen maken.”

Strenge voorwaarden

De maatregel moet de politie heel wat werk besparen, omdat het gerechtelijk onderzoek (dat voor alle duidelijkheid volledig in handen blijft van politie en gerecht) zal kunnen teren op de verrijkte informatie die Child Focus aanlevert. “We kunnen dankzij onze analyse ook meteen de inschatting maken of het om een Belgische dan wel een buitenlandse bron gaat”, zegt Depover.

In België blijft het Openbaar Ministerie bevoegd om websites offline te halen. Als het gaat om buitenlandse websites (wat in 90 procent van de gevallen zo is) kan Child Focus in de toekomst zelf zijn buitenlandse tegenhangers inlichten via het internationale INHOPE-netwerk. De organisatie maakt zich sterk dat ook buitenlandse verspreiders van kinderporno op die manier binnen de 48 uur van het web kunnen worden gehaald, veel sneller dan vandaag. Child Focus krijgt op die manier een veel sterkere, intermediaire rol dan vandaag - naar het voorbeeld van vergelijkbare organisaties in Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

“Er zijn wel een aantal strenge voorwaarden verbonden aan die nieuwe taken”, zegt Depover. “De analisten die de beelden bekijken, zullen dat op een afgesloten netwerk moeten doen en in een afgesloten ruimte die enkel met een code toegankelijk is. Bovendien krijgen ze psychosociale begeleiding en een uitgebreide vorming door Interpol.”

Loverboys

Justitieminister Geens hoopt op deze manier het wereldwijde probleem van kinderporno beter te kunnen bestrijden. “We moeten slachtoffers van seksueel misbruik zo veel mogelijk proberen te beschermen”, zegt Geens. “Child Focus kan hierin een rol spelen om laakbare praktijken te melden en zo sneller tot het offline halen van websites te komen. Seksuele uitbuiting bij minderjarigen - bijvoorbeeld het probleem van de tienerpooiers of loverboys - moet streng aangepakt worden. Zo'n mensonwaardige praktijken kan onze samenleving niet tolereren.”

Geens verstrengt daarom ook de definitie van kinderporno. “Zo vallen vanaf nu ook digitaal gemaakte beelden onder die noemer, bijvoorbeeld afbeeldingen in videogames die heel echt kunnen lijken”, zegt de minister.

Ook kinderpornografische beelden waar de persoon er minderjarig uitziet worden strafbaar.

Daarnaast zal er strenger worden opgetreden bij livestreaming van misbruik, komt er een betere bescherming van de identiteit van slachtoffers van mensenhandel en seksueel misbruik, en zullen personen met beroepsgeheim vanaf nu spreekrecht hebben als ze strafbare feiten opmerken, zoals het aanzetten tot ontucht, het ter beschikking stellen van kinderpornografie of het uitbuiten via prostitutie. Het fenomeen van de loverboys valt hieronder.

Timmie VAN DIEPEN