Website laat je verkeersboete eenvoudiger betalen

le mardi 04 juillet 2017 09:47 Metro

Krijg je een verkeersboete in de bus, dan kan je die voortaan betalen via www.verkeersboeten.be. Door een versterkte samenwerking met het ministerie van Financiën wordt het ook moeilijker om de betaling van een boete te ontlopen.

Het laatste wat je wil als je een verkeersboete betaalt, is dat er iets fout loopt met de overschrijving. Tot voor kort gebeurde het regelmatig dat overtreders de gestructureerde mededeling op de betaling fout invulden en uiteindelijk dubbel moesten betalen. Die tijd is voorbij, want gisteren werd www.verkeersboeten.be gelanceerd.

Datum en nummer pv vertelt je alles

De website is een plek waar Belgische en buitenlandse verkeerszondaars terecht kunnen voor al hun vragen over de opgelopen verkeersboete. Ze worden er ook aangemoedigd om er hun bestraffing te betalen. Dat kan door het nummer van het pv en de datum van de overtreding in te vullen. Het bedrag en de gestructureerde mededeling worden daarbij automatisch ingevuld. Betalen met een overschrijving kan nog altijd. De website is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

De webstek maakt deel uit van het ‘Crossborder’-project van de FOD Justitie, de Federale Politie en de FOD Mobiliteit. Het doel is om de inning van verkeersboetes vlotter te laten verlopen, ook voor buitenlandse verkeersovertreders. De aangepaste betalingsmethode is daar een onderdeel van, maar ook de opvolging van de betaling werd aangescherpt.

Automatisch

brief in de bus

Zo zullen de voorstellen tot minnelijke schikking en de bevelen tot betaling automatisch worden verzonden en voor overtreders uit zeven Europese landen in hun eigen taal worden vertaald. Weigert een overtreder de minnelijke schikking te betalen, dan zal het bedrag van de boete toenemen. De laatste maatregel voor wanbetalers is een betalingsbevel, dat door het parket naar het ministerie van Justitie wordt gestuurd. Die kan er dan onder andere een deurwaarder op afsturen of de boete afhouden van de teruggave van de personenbelasting.

Efficiëntere inzet van 270 agenten

Het systeem volgt de inning van de boetes beter op, maar ontlast het politiekorps ook van een hoop administratieve taken. Omdat alles automatisch verstuurd wordt, kunnen 270 voltijdse jobs voortaan ingezet worden voor essentiële politietaken, becijferde federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Zijn collega, federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wees erop dat de politierechter niet langer moet tussenkomen bij het het versturen van de bevelen tot betaling, wat ook voor hen tot een verminderde werklast zal leiden.

www.verkeersboeten.be