Vrije beroepen kunnen straks failliet gaan

le jeudi 13 juillet 2017 08:51 Het Laatste Nieuws

Ook de beoefenaars van vrije beroepen kunnen binnenkort failliet gaan en genieten van de bijbehorende bescherming. Dat staat in de nieuwe 'insolventiewet' van Koen Geens, waarover de Kamer vandaag stemt.

"Ondernemen houdt risico's in. Wie faalt, heeft niet noodzakelijk slecht bestuurd." Dat zegt justitieminister Geens (CD&V) zelf over zijn hervorming, die ondernemers in moeilijkheden meer kansen op overleven of een doorstart moet geven. Zo wordt het minnelijk afbetalingsplan aantrekkelijker gemaakt, doordat een schuldeiser de ontvangen bedragen niet meer hoeft terug te betalen aan de curator als een bedrijf in moeilijkheden alsnog failliet gaat. Een andere nieuwigheid is dat een ondernemer die in een faillissementsprocedure zit, al een nieuwe activiteit mag opstarten vóór de zaak is afgerond. Het geld dat hij of zij daarmee verdient, hoeft niet meer afgestaan te worden aan de curator. Verder wordt de zogenaamde insolventieprocedure opengesteld voor vrije beroepen. Dat betekent dat ook dokters, advocaten en architecten failliet kunnen gaan én een beroep doen op de bijbehorende procedures van bescherming, redding of uitdoving.

Tot slot maakt Geens de volledige faillissementsprocedure digitaal. Voor het neerleggen van de boeken en het indienen van schuldvorderingen hoef je dan niet meer naar de rechtbank. "Er komt een centraal register voor solvabiliteit. Voor schuldeisers, leveranciers, banken, curatoren, griffies en rechtbanken komt daarmee een einde aan de papiermolen", aldus de minister.

DIETER DUJARDIN